2019 hevigste ‘verhardende verzekeringsmarkt’

Makelaars over de verharde markt: Massaal opgezegde polissen, premieverhogingen, dekkingsbeperkingen en krimpende capaciteit

2019 werd gekenmerkt door de hevigste ‘verhardende verzekeringsmarkt’ sinds vele jaren. In onderstaand artikel laten we vertegenwoordigers  van vier makelaarsbedrijven aan het woord over hun ervaringen: Focko Dorhout Mees (Marsh), Dolf Balink (Willis Towers Watson), Klaudio den ouden (Concordia de Keizer) en Michel Baas, Rob van Leyen en Dimitri Molenkamp (allen Meijers). Een verhaal over massaal opgezegde polissen, premieverhogingen, dekkingsbeperkingen en een verminderde tekencapaciteit.

Focko Dorhout Mees, Placement leader Marsh Netherlands:

 “Hoewel de ‘hardere’ markt niet als verrassing kwam en we hierop goed voorbereid waren, was een buitengewone drukke periode. Polissen (vooral brand) werden massaal opgezegd, de bereidheid om risico’s te tekenen is  sterk aangescherpt waardoor de totale capaciteit is afgenomen, mede door de al langer in gang gezette consolidering aan aanbiederszijde. Met name de branches food & feed , recycling en hout zijn lastiger te verzekeren. Ook is bij verzekeraars een grotere focus op brandbare isolatie waarneembaar. “

Dorhout Mees geeft aan persoonlijk vooral moeite te hebben met de soms ongenuanceerde  opzeggingen en opgelegde premieverhogingen en dekkingsbeperkingen bij brandpolissen, zonder dat daarbij de moeite wordt genomen om naar het individuele risico te kijken  zoals de schadestatistieken en de getroffen preventieve maatregelen. “ Ook bij aansprakelijkheidsverzekeringen zien we premieverhogingen en dekkingsaanpassingen, maar daarbij wordt veel meer naar de individuele post gekeken.” Desgevraagd verwacht hij dat de hardere markt in 2020 nog wel zal aanhouden, zowel op brand als aansprakelijkheidsgebied.

Dolf Balink, directeur Placement & Broking bij Willis Towers Watson

Er was zeker sprake van een stevig verhardende markt, met name voor Property en in iets mindere mate voor Liability.  Honderden posten werden opgezegd. In de andere lines of business  viel het wat opzeggingen betreft wel mee, al was het ook voor Marine-risico’s drukker dan voorheen. Ik ben van mening dat onze broking-teams fantastisch werk hebben gedaan, door al in een vroeg stadium met de voorbereidingen te beginnen en door een gestructureerde aanpak te hanteren. Met als resultaat dat wij op twee posten na, die zich nu nog in een afrondende fase bevinden, alle polissen voor onze klanten hebben weten te continueren. Dat onze portefeuille een goed resultaat laat zien, zal ook een positieve rol hebben gespeeld”.

Desgevraagd zegt hij dat het vooral voor bedrijven in de sectoren food  en recycling lastiger is geworden om een adequate verzekering te krijgen. “Zeker nu verzekeraars een steeds ruimere definitie hanteren van wat onder deze bedrijfstakken wordt verstaan. Het is onze verwachting dat de verharding voor de Property en Liability markt hiermee nog niet voorbij is en wij zullen ook onze uiterste best doen om de mogelijke gevolgen voor onze klanten te voorkomen dan wel zo beperkt mogelijk te houden.”

Klaudia den Ouden, directeur Broking & Claims bij Concordia de Keizer:

“Ik heb als makelaar niet eerder  een dergelijke verhardende markt meegemaakt. Maar liefst 99,4% van onze brandpolissen was opgezegd en 100% van onze wagenparkcontracten. Een en ander kwam natuurlijk niet helemaal onverwacht en we zijn dan ook in een vroeg stadium begonnen om onze klanten hierop voor te bereiden. De financiële draagkracht en risicobereidheid van onze klanten hebben wij tijdig geanalyseerd en vastgesteld. Tevens hebben wij beoordeeld of de eerdere (preventieve) aanbevelingen van verzekeraarszijde waren opgevolgd en gerapporteerd. En is het risicomanagement op orde ? Dit alles om een zo volledig mogelijk risicoprofiel te kunnen voorleggen aan verzekeraars. Ook hebben we onze accountmanagers en brokers getraind  hiermee om te gaan, aangezien het voor velen de eerste ‘harde’ markt was . We zijn van een makelaars- naar een verzekeraarsmarkt gegaan en dat brengt ook nadrukkelijk een andere rol voor ons als makelaar met zich mee.”

Terugkijkend zegt Klaudia trots te zijn op haar team. “Uiteindelijk hebben we slechts voor twee posten verlenging moeten aanvragen en hebben wij voor één klant slechts 95% dekking weten te verkrijgen. Knelpunten vormden voor brand de bekend bedrijfstakken: recycling, food & feed en  bedrijfsverzamelgebouwen. Voor deze en andere risico’s zijn we noodgedwongen meer dan voorheen naar het buitenland uitgeweken  Daarnaast zijn D&O-risico’s en wagenparken (personenvervoer en koeriersbedrijven) steeds lastiger te verzekeren.”

Voor 2020 verwacht zij dat de verharding nog wel zal aanhouden. “We gaan een en ander zeker met verzekeraars evalueren. De onbereikbaarheid van en, het al in een vroeg stadium afkondigen van, een offertestop door sommige verzekeraars  is verontrustend.  De grootste zorg zit echter in de onverzekerbaarheid van bepaalde risico’s. Complete branches worden op voorhand uitgesloten zonder dat de moeite wordt genomen te kijken naar de risico-informatie. Daarmee laten wij ons als Nederlandse Co-Assurantie Markt niet van onze beste kant zien.”

Meijers Assurantiën:

Bij Meijers Assurantiën spreken we een driemanschap over de verhardende markt: Michel Baas, Manager Schadeverzekeringen, Rob van Leyen, Practice Leader Aansprakelijkheid en Dimitri Molenkamp, Practice Leader Transport & Logistiek. Zij zien de verhardende verzekeringsmarkt zich vooral voordoen op de brandmarkt en in mindere mate bij aansprakelijkheid en transport.

Michel Baas: “Alle lopende brandverzekeringen waren opgezegd. We zagen deze harde markt aankomen en zijn in de zomer al gestart met de voorbereidingen om alle posten te continueren. Onder meer door de individuele polissen grondig voor te bereiden op de te verwachte opzegging. Onder andere door schadestatistieken te verzamelen en de status nogmaals na te gaan van de inspectierapporten en aanbevelingen. Begin oktober hadden we onze dossiers compleet inclusief de opzeggingen van verzekeraars. En zijn we direct via een speciale Zoet-Zuur campagne gaan communiceren met klanten en verzekeraars. Vooral risico’s bij recycling-, pallets- en Food & Feed-bedrijven staan onder druk, mede door de afnemende capaciteit en risk-appetitebij verzekeraars. Door onze proactieve insteek hebben we 99,9% van de polissen bij bestaande relaties gecontinueerd. Tevens hebben we in deze moeilijke markt nog een aantal mooie nieuwe relaties kunnen binden.”

Rob van Leyen geeft aan dat traditiegetrouw bij een harde markt de aansprakelijkheidssector in tijd gezien wat achter loopt bij de brandmarkt. “Mede daardoor zien we hier ook wat verhogingen, maar minder qua bedragen en ook minder en bloc maar meer individueel. Met name zijn verzekeraars kritischer ten aanzien van D&O-risico’s.” Dimitri Molenkamp zegt op transportgebied min of meer dezelfde ontwikkelingen te zien als bij aansprakelijkheid. “In een aantal niches zien we wat premieverhogingen en dekkingsbeperkingen, met name voor Casco-,  opslag- en logistieke risico’s.”

Gevraagd naar hun verwachtingen voor 2020 zegt Baas dat we de acties van verzekeraars niet direct kunnen voorspellen. De laatste jaren loopt de trend omhoog. Op basis van ervaring en berichten uit de markt is te verwachten dat deze trend voor brand nog even zal aanhouden maar in mindere mate dan bij de recente renewalronde. “Van Leyen voorspelt dat in de aansprakelijkheid markt de verharding zich sterker zal gaan manifesteren dan in afgelopen jaar. “Naast bestuurdersaansprakelijkheid vormt, mede door het gestegen aantal arbeidsongevallen in de bouw- en industriële sector, werkgeversaansprakelijkheid een groeiend punt van zorg.” Molenkamp zegt tot slot te verwachten dat in de Transportmarkt met name enkele niches met premieverhogingen en dekkingsbeperkingen te maken krijgen, waaronder jachten, logistieke aansprakelijkheid en de binnenvaart.

Bron: RiskenBusiness