Aansprakelijkheid gaat verder dan u denkt

U gaat gezellig met uw medewerkers bowlen. De sfeer zit er goed in. Totdat één van hen zijn voet verbrijzeld. Daar gaat de gezellige avond en misschien bent u nog wel aansprakelijk ook. Of u dit nu terecht vindt of niet. Dit alles heeft te maken met ‘goed werkgeversschap’.

Wat is goed werkgeverschap?   Recente jurisprudentie laat zien dat werkgevers steeds vaker aansprakelijk worden gehouden voor schade van hun werknemers door ongevallen tijdens werkgerelateerde activiteiten. De rechter verwijst hierbij naar artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek: ‘goed werkgeverschap’. Dat wil zeggen dat u als werkgever in bepaalde situaties moet zorgen voor een goede verzekeringsdekking voor uw werknemers. Voldoet u niet aan deze verplichting, dan bent u aansprakelijk.

Aansprakelijkheid op basis van ‘goed werkgeverschap’ gaat verder dan alleen een ongeval tijdens een bedrijfsuitje. Denk bijvoorbeeld ook aan schade door een ongeval tijdens een zakenreis of een verkeersongeval terwijl de werknemer naar een klant rijdt.   Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven niet voldoende

De kans dat u aansprakelijk wordt gesteld voor schade door ongevallen tijdens werkgerelateerde activiteiten is dus groter dan u denkt. Valt dit dan altijd onder de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)? Het antwoord daarop is ‘nee’. Een AVB biedt voor die aansprakelijkheid niet altijd dekking.

De verzekering die verder gaat waar de AVB stopt

Om het gat te dichten en aan te kunnen sluiten op de recente rechtspraak, is de Schadeverzekering voor Werknemers ontwikkeld. Deze verzekering gaat verder waar een AVB stopt. U voorkomt daarmee onverwacht hoge aansprakelijkheidskosten.

Met deze verzekering verzekert u uw werknemers voor de werkelijk geleden schade door ongevallen die werkgerelateerd zijn, zoals bedrijfsuitjes en zakenreizen. Maar ook voor schade door bedrijfsongevallen waarvoor u niet bent. De verzekering biedt bovendien dekking voor schade als gevolg van ongevallen die werknemers zijn overkomen tijdens woon-werkverkeer, ook als gebruikers van motorrijtuigen.

 Productkaart schadeverzekering voor werknemers