Aantal grote wietbranden blijft onverminderd hoog

Hennepkwekerijen blijven onverminderd zorgen voor flinke (brand)schade. Bijna één op de vijftig grote branden, schrikbarend vaak in woonhuizen, heeft als oorzaak hennepteelt. De schade van deze wietbranden is fors en hoger dan bij ‘normale’ branden, omdat een brand in een wietpand relatief vaak overslaat naar naastgelegen huizen.


De Stichting Salvage, opgericht door de gezamenlijke brandverzekeraars om na een (grote) brand, waterschade of storm persoonlijke hulp te verlenen en schade te beperken, heeft op verzoek van het Verbond van Verzekeraars voor de tweede keer een inventarisatie gemaakt van het aantal hennep-branden. Van het totaal aantal Salvage-meldingen heeft bijna twee procent de oorzaak wietteelt, wat neerkomt op één op de vijftig branden. Ten opzichte van de eerste rapportage is sprake van een lichte stijging.


Schade vele miljoenen euro’s
Het is voor de tweede keer dat er cijfers zijn over hennepbranden, die door de hulpdiensten in Nederland niet worden bijgehouden. Registreerde Salvage zowel in 2013 als 2014 nog 73 branden waarbij hennep in het spel was, in 2015 en 2016 lag dat iets hoger met 81 en 79 branden in huizen en bedrijven met wietteelt. In de eerste helft van 2017 staat de teller op 37 branden. Uit de analyses blijkt dat het steeds vaker gaat om middelgrote branden. In 2015 (7) en 2016 (5) noteerden de Salvage-coördinatoren zelfs een aantal zeer grote branden.
De schade, die in de vele miljoenen euro’s per jaar loopt, is fors. Mede omdat hennepbranden door ondeugdelijke installaties fel kunnen uitslaan en door vluchtgedrag van pandeigenaren vaak laat worden opgemerkt, ligt het aantal beschadigde panden als gevolg van wietbranden hoger dan het aantal branden: in 2015 betrof dat 133 panden, in 2016 lag dat op 120 huizen en bedrijfspanden.


Het Verbond van Verzekeraars en stichting Salvage benadrukken dat de aantallen slechts een fractie zijn van de schade als gevolg van hennepteelt. De hulp van Salvage-coördinatoren wordt bij de meeste woningbranden ingeroepen, uitgezonderd de schades waarbij de brandweer niet betrokken is geweest. Vaak zijn dat kleine brandjes. Steeds vaker wordt Salvage ook ingezet bij waterschades, die soms ook het gevolg zijn van hennepteelt. Uit de jaarlijkse Risicomonitor Woningbranden van het Verbond blijkt dat er jaarlijks iets meer dan 100.000 particuliere claims op de brandverzekering zijn, ongeveer de helft is het gevolg van het onjuist gebruik van apparaten of defecte elektra. Hoe vaak daarbij de oorzaak hennepteelt is, is niet bekend.


Levensgevaarlijke situaties
Het Verbond vindt het ‘zeer ernstig’ dat het percentage wietbranden in bewoonde huizen stijgt. Bij de eerste rapportage ging het nog om iets meer dan 70 procent van de hennepbranden, in de afgelopen jaren lag dat percentage op liefst 77 procent. Hieruit blijkt dat het vaker mis gaat bij bewoners die in leegstaande slaapkamers of op zolder hennep telen. Oorzaak is vaak een amateuristische installatie en slecht aangelegde elektra. Het Verbond noemt de ontwikkeling dat drie van de vier hennepbranden woonhuizen betreft letterlijk ‘levensgevaarlijk’, aangezien branden in woonwijken snel kunnen overslaan naar naastgelegen woningen. Bijna één op de vijf hennepbranden begon in panden met een bedrijfsmatige bestemming.

Bel wijkagent of Meld Misdaad Anoniem
Het Verbond roept woningbezitters en huurders die onraad vermoeden op dit te melden bij de wijkagent of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Ook waarschuwen verzekeraars wiettelers: wie schade veroorzaakt, draait daar zelf voor op. Daarnaast dringen verzekeraars er bij gemeenten, woningcorporaties en vastgoedverhuurders op aan dat ze hun huurders goed voorlichten over hennepteelt in hun omgeving. Kenmerken zijn beslagen of afgeplakte ramen en gordijnen, warme muren, licht dat dag en nacht blijft branden, een constant zoemend of ronkend geluid en stank (hennepgeur). Ook problemen met elektriciteit in de buurt of terugkerende korte stroomstoringen kunnen duiden op een wietkwekerij.