Aantal zuivere schadevrije jaren Motorrijtuigen

Wat is Bedrijfsregeling 11/RoyData?


In de Bedrijfsregeling 11 / Roy Data (BR11), is geregeld dat alle verzekeraars het aantal schadevrije jaren volgens dezelfde tabel verhogen of verlagen. Motorrijtuigenverzekeraars gebruiken deze gegevens om het werkelijke aantal schadevrije jaren vast te stellen en daarmee de schadevrije jaren of het bonus/malus‐kortingspercentage vast te stellen. Aan de hand hiervan berekent de verzekeraar de te betalen premie.


Hoe wordt de nieuwe regeling toegepast?


Voorbeeld 1: u heeft 5 jaar schadevrij gereden en 1 keer een ruitschade geclaimd. Dan is het aantal schadevrije jaren 5 want ruitschades leiden niet tot terugval.


Voorbeeld 2: u heeft 12 jaar schadevrij gereden en 1 keer een aanrijding veroorzaakt waar wij een vergoeding voor hebben gedaan. Dan wordt het aantal schadevrije jaren verminderd met 5 en houdt u 7 schadevrije jaren over.


Wanneer leidt een claim op mijn verzekering tot terugval in schadevrije jaren?


Uitgangspunt is dat u terug valt in schadevrije jaren voor iedere schade aan uw auto waar een betaling voor is gedaan. U valt niet terug naar een lagere trede als het gaat om een schade:
 • Als de verzekeraar een schade betaald heeft en het hele bedrag terug laat betalen door iemand anders.

 • Als de verzekeraar het bedrag moet betalen alleen omdat dit is afgesproken met een andere verzekeraar. Of als de verzekeraar het bedrag niet terug kan krijgen alleen omdat dit is afgesproken met een andere verzekeraar.

 • Als de verzekeraar door de verzekering meer moet betalen dan de werkelijke schade. En iemand anders alleen maar de werkelijke schade aan de verzekeraar terugbetaalt.

 •  Als de verzekeraar schade heeft betaald maar deze schade volgens de wet niet helemaal terug kan krijgen.

 •  Als de verzekeraar het totale bedrag van de schade dat de verzekeraar heeft betaald van verzekerde heeft teruggekregen.

 •  Als in het motorvoertuig gewonde personen zijn vervoerd, en hierdoor is er schade aan het motorvoertuig.

 •  Als de verzekeraar heeft betaald voor een aanrijding met een fietser of voetganger. Maar alleen als de verzekerde kan aantonen er niets aan te kunnen doen.

 • Als de verzekeraar een bedrag heeft betaald voor een van deze schades aan het motorvoertuig: 1. Schade aan ruiten van het motorvoertuig, ook breken of barsten.

 2. Schade door glasscherven van een gebroken ruit van het motorvoertuig.

 3. Schade door brand, ontploffing, kortsluiting of blikseminslag.

 4. Schade doordat het motorvoertuig omwaait door storm. Met storm wordt bedoeld minstens windkracht 7 (een windsnelheid van minstens 14 meter per seconde).

 5. Schade doordat er iets op het motorvoertuig of tegen het motorvoertuig valt door storm, bijvoorbeeld een boom.

 6. Schade door hagel, een aardbeving, een uitbarsting van een vulkaan of geiser, lawines, stenen die van een berg vallen, een aardverschuiving, een overstroming of een vloedgolf.

 7. Schade doordat het motorvoertuig botst met vogels of loslopende dieren. Maar alleen als de schade aan het motorvoertuig rechtstreeks door de botsing met het dier komt.

 8. Schade doordat er een luchtvaartuig op het motorvoertuig valt. Of als delen daarvan op het motorvoertuig vallen, of als er iets uit het luchtvaartuig op het motorvoertuig valt.

 9. Als er in het motorvoertuig ingebroken is of iemand gaat ermee joyriden.

 10. Het motorvoertuig is gestolen. Of het motorvoertuig is verduisterd. Of het motorvoertuig is in die tijd beschadigd. •  Als de verzekeraar alleen een bedrag heeft betaald uit hoofde van een aan de motorrijtuigverzekering verwante dekking, zoals hulpverlening, pech of mechanische schade, op grond van een schade- of ongevallenverzekering voor in- of opzittenden of (verkeers-)rechtsbijstand.


Zie tabel hieronder:

Aantal zuivere schadevrije jaren in het volgende verzekeringsjaar
Aantal zuivere schadevrije jaren zonder schade met 1 schade die leidt tot terugval in zuivere schadevrije jaren met 2 schaden die leiden tot terugval in zuivere schadevrije jaren met 3 schaden die leiden tot terugval in zuivere schadevrije jaren met 4 of meer schaden die leiden tot terugval in zuivere schadevrije jaren
>=16 +1* 10 5 0 -5
15 16 10 5 0 -5
14 15 9 4 -1 -5
13 14 8 3 -2 -5
12 13 7 2 -3 -5
11 12 6 1 -4 -5
10 11 5 0 -5 -5
9 10 4 -1 -5 -5
8 9 3 -2 -5 -5
7 8 2 -3 -5 -5
6 7 1 -4 -5 -5
5 6 0 -5 -5 -5
4 5 -1 -5 -5 -5
3 4 -2 -5 -5 -5
2 3 -3 -5 -5 -5
1 2 -4 -5 -5 -5
0 1 -5 -5 -5 -5
-1 0 -5 -5 -5 -5
-2 -1 -5 -5 -5 -5
-3 -2 -5 -5 -5 -5
-4 -3 -5 -5 -5 -5
-5 -4 -5 -5 -5 -5