Adviseurs breken hoofd over WGA-advies

Weliswaar is er duidelijkheid gecreëerd door minister Asscher (SZW) over de terugkeerpremie en de drie jaar bij het UWV blijven ten aanzien van WGA Eigenrisicdragen, maar vervolgens breken de adviseurs hun hoofd over wat ze moeten adviseren. Dat zegt Peter Abelskamp, voorzitter NVIA (Nederlandse Vereniging van Inkomens Adviseurs).

“De minister heeft weliswaar gezegd dat als men overstapt naar het UWV bedrijven daar drie jaar moeten blijven, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds een jaar financieel voordeel (2016) is bij het UWV. Verzekeraars laten nog altijd niet zien wat zij gaan doen per 1 januari 2017. Dus voor adviseurs is dit wel heel lastig”, aldus Abelskamp.

Beslisboom
“De WGA-financiering gaat per 1-1-2017 op de kop vanwege de wens om te komen tot een evenwichtiger systeem binnen het hybride stelsel; of bij UWV verzekerd zijn of eigenrisicodrager WGA zijn (al dan niet samen met een verzekeraar). Maar voor het 2017 is zal eerst de contractverlenging in 2016 onderwerp van advies moeten zijn. Waar doet een adviseur dan goed aan? En is er iets te zeggen over de premies per 2017?”, zegt Abelskamp. “Omdat deze vragen dagelijks veelvuldig voorbij komen, hebben wij een beslisboom opgesteld voor de leden van de NVIA.

Gevolgen
“De beslisboom gaat in op de gevolgen van de brieven van Asscher, per type werkgever. De werkgevers zijn onderverdeeld in kleine, middelgrote en grote werkgevers, conform de wettelijke indeling. De gevolgen van terugkeren, blijven of op termijn veranderen staan beschreven. Ook worden de overwegingen weergegeven om de keuze juist wel of niet te maken, in samenhang met andere verzekeringen die de werkgever kan hebben. Denk hierbij aan de verzuimverzekering of het eigenrisicodragen ZW. Maar ook in samenhang met door de werkgever ingezet re-integratiebeleid”, legt Abelskamp uit.