Alarmdoormelding nog steeds goed geregeld?

KPN stopt eind dit jaar met de alarmdoormelding via ISDN. Voor gebruikers werk aan de winkel. Doen zij niks, dan wordt een inbraakmelding mogelijk niet doorgegeven aan de alarmcentrale. En geen goede doormelding, betekent mogelijk ook geen verzekeringsdekking.


Alarmdoormelding ging jarenlang via ISDN, vooral omdat er geen goed alternatief was. Er was wel behoefte aan alarmdoormelding via internet, maar dit was lang onbetrouwbaar. Ook ontbraken normen, waardoor de verbinding niet te certificeren was en de betrouwbaarheid van de alarmdoormelding niet kon worden geborgd. Beveiligingsbranche en verzekeraars zijn hiermee daarom terughoudend geweest.

Inmiddels zijn die normen er wel, en heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid de Verbeterde Risicoklassen Indeling hierop aangepast. Dat betekent dat eigenaren van alarmsystemen kunnen overstappen zonder toestemming van de verzekeraar; die kan er nu namelijk vanuit gaan dat de doormelding goed geregeld is.


Tijdig actie ondernemen
Nu er goede alternatieven zijn, en meeste bedrijven daarvoor zijn toegerust, stopt KPN definitief met ISDN en de betreffende dienst DigiAccess Alarm. Vanaf januari 2015 is de dienst niet meer operationeel, maar al sinds deze zomer krijgt de dienst geen ondersteuning meer. Dat kan betekenen dat bij een inbraak mogelijk geen melding wordt gedaan bij de alarmcentrale. Met alle gevolgen van dien, want geen goede doormelding, betekent geen verzekeringsdekking.

Gebruikers van de dienst moeten dus kiezen voor een nieuw alternatief. En dat betekent meer dan een andere stekker inpluggen, ook volgens de eisen van de VRKI en Europese normen. Zo moet er sprake zijn van een dubbele verbinding, zodat de melding ook doorkomt bij sabotage of storing. Het is dus belangrijk tijdig actie te ondernemen om niet voor vervelende verrassingen te komen staan.


(Bron: KPN, Nationale-Nederlanden)