Arbowet per 1 juli 2017Wat verandert er in de Arbowet per 1 juli 2017?
De belangrijkste wijzigingen voor werkgevers en hun werknemers: • Open spreekuur
  Iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken.

 • Vrije toegang werkvloer
  De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.

 • Second opinion bedrijfsarts
  Een medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.

 • Grotere medewerkersbetrokkenheid
  De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

 • Duidelijkere rol preventiemedewerker
  De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.

 • Basiscontract arbodienstverlening
  De werkgever stelt een basiscontract arbodienstverlening op waarin hij vastlegt hoe hij zich laat bijstaan bij verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek, aanstellingskeuringen, toetsen van en adviseren over de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het open arbeidsomstandigheden spreekuur.