Auto verzekeren met verlies

Autoverzekeringen worden steeds verliesgevender. Per €1,00 premie legden verzekeraars vorig jaar gemiddeld €0,22 toe a.g.v. een stijgend aantal aanrijdingen en een stijgend gemiddelde schadebedrag. Dat blijkt uit een trendrapport van CED.

De schadelast van verzekeraar kwam in 2017 uit op ruim €2,9 miljard: +7% t.o.v. 2016. Het aantal schades per auto bleef gelijk. Het aantal schades door aanrijdingen steeg met 10%. Aanrijdingen zijn verreweg de grootste factor in de schadelast. Afleiding door smartphonegebruik is een belangrijke factor.

Ook de toegenomen drukte op de weg speelt een belangrijk rol. CED constateert dat het Nederlandse wagenpark blijft groeien. Inmiddels rijden er bijna 9,5 miljoen auto’s rond. Pet 100 huishoudens zijn er 94 auto’s. Verwacht wordt dat het autobezit pas vanaf 2025 gaat afnemen.

Het aantal autodiefstallen neemt al jaren af, maar de gemiddelde schadelast groeit juist: in 5 jaar tijd is die zelfs verdrievoudigd. Ook voor inbraak- en brandschades zijn er minder claims, maar een stijgende schadelast. Auto’s zelf én de apparatuur die mensen erin laten liggen, worden steeds duurder.

Verzekeringen van bestelauto’s waren de afgelopen jaren nog winstgevend, maar die winst is in 2017 bijna verdwenen a.g.v. een stijgend aantal schades per voertuig.