Bedrijfsregeling Brandregres 2014

Binnen de huidige regeling is met de bij het Verbond aangesloten partijen afgesproken dat het verhalen van brandschade op niet-particulieren beperkt blijft tot € 500.000. Op 1 januari 2014 gaat dit veranderen. Vanaf dat moment komt de beperking van de mogelijkheid tot regres te vervallen. Dit betekent dus dat brandschade op niet-particulieren onbeperkt is.

Situaties waar het grote gevolgen voor kan hebben zijn:

  • Brand in het eigen pand kan leiden tot brandschade in naburige panden.

  • Werkzaamheden bij derden kunnen leiden tot brand in de panden van die derden.