Bekijk verzekeringen kritisich

Nederlanders zijn dubbel verzekerd, hebben te hoge dekkingen en betalen te hoge premies: dat was de afdronk van het programma Kassa van zaterdag 16 maart. Volgens het Verbond loont het om regelmatig je verzekeringsportefeuille tegen het licht te houden, maar is enige nuancering wel op z’n plaats.

Kassa berichtte zaterdag dat als mensen eenmaal een verzekering hebben afgesloten, ze er liever niet meer naar omkijken. Het Verbond vindt het belangrijk dat mensen regelmatig hun verzekeringsportefeuille checken: niet alleen om te kijken of ze misschien zijn oververzekerd, maar óók om te bezien of ze tegen bepaalde risico’s misschien niet goed zijn verzekerd, terwijl ze die risico’s zelf moeilijk kunnen dragen. Om de consument te helpen, heeft het Verbond diverse tools ontwikkeld. Zo ontwikkelde de brancheorganisatie tweeënhalf jaar geleden al de polischeck. Onlangs kwam daar de website allesoverdepolis.nl bij, die in negen stappen laat zien waar je op moet letten bij het afsluiten van een verzekering. Ook maakte het Verbond het nieuwe boek Slim verzekerd van Annemarie van Gaal mogelijk, dat de consument ‘stap voor stap door de kleine lettertjes’ meeneemt. “Wij vinden het belangrijk dat mensen kritisch nadenken over hun verzekeringen; dat kan teleurstellingen over de dekking of de uitkering voorkomen”, aldus algemeen directeur Richard Weurding.

Oververzekering iets anders dan dubbele dekking Hij benadrukt wel dat oververzekering iets anders is dan ‘dubbel verzekerd’ zijn. “Oververzekering komt er in feite op neer dat de verzekerde som hoger is dan de waarde die je verzekert. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand gaat scheiden en nog maar de helft van de inboedel overhoudt, zonder dat zijn inboedelverzekering daarop wordt aangepast. Het is belangrijk daar alert op te zijn.”

Dubbele dekking ligt anders. Van dubbele dekking is sprake als een dekking in de ene polis de dekking in een andere polis (deels) overlapt. Die overlap ontstaat doordat verzekeringen zoveel risico’s afdekken om te voorkomen dat de klant (ongewenst) onverzekerd is.  Een bekend voorbeeld is de overlap tussen reis- en zorgverzekeraars. Weurding: “Een paar jaar geleden hebben we Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeringen opgesteld om overlap in dekking tussen reis- en zorgverzekeringen in goede banen te leiden. Daarnaast adviseren we onze leden om dubbele dekking in eigen huis te voorkomen. Dubbele dekking betekent overigens niet dat de klant dubbele premie betaalt. We zullen de komende tijd actie ondernemen om dit hardnekkige misverstand de wereld uit te helpen.”

bron: verbond van verzekeraars