Beter Dichtbijpolis staat voor zorg dichtbij

In een ultieme poging hun bestaansrecht te handhaven introduceren veertig ziekenhuizen, gebundeld in de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), volgend jaar een eigen zorgverzekering. De Beter Dichtbijpolis moet tegenwicht bieden aan de ‘machtsgreep door enkele grote zorgverzekeraars’.

De ziekenhuizen voelen steeds vaker de hete adem van de zorgverzekeraars in hun nek. Contractbesprekingen worden tot het scherpst van de snede uitonderhandeld. Volgens de SAZ willen conglomeraten zoals Achmea, CZ, Menzis en VGZ het huidige aantal van negentig ziekenhuizen in Nederland het liefst gehalveerd zien. Deze concentratieslag willen de regionale ziekenhuizen koste wat het kost dwarsbomen. Helemaal los van de verzekeraars ontkomt de SAZ echter niet, de ziekenhuizen treden namelijk niet op als risicodrager van de Beter Dichtbijpolis. De SAZ zegt met een tweetal verzekeraars in gesprek te zijn, maar wil niet zeggen welke. Om de zorg kwalitatief goed, dichtbij de patiënt en betaalbaar te houden is er volgens de SAZ meer nauwe regionale samenwerking nodig tussen ziekenhuizen en andere zorgaanbieders, zoals huisartsen. De Beter Dichtbijpolis staat voor spreiding van de ziekenhuiszorg en garandeert patiënten zorg van hoge kwaliteit zonder dat zij daarvoor ver van huis moeten. De zorg voor verzekerden wordt voor een belangrijk deel ingekocht bij ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de SAZ én aan de kwaliteitseisen van de polis voldoen. Deze ziekenhuizen kunnen volgens een eerste berekening van de SAZ 85% van alle ziekenhuiszorg aanbieden. Wanneer nodig wordt de zorg bij andere gespecialiseerde, topklinische en academische ziekenhuizen ingekocht. De patiënt houdt daarbij zijn keuzevrijheid. Doordat de zorg bij de aangesloten ziekenhuizen wordt ingekocht denkt SAZ de Beter Dichtbijpolis 5 tot 10% goedkoper aan te kunnen bieden dan vergelijkbare polissen. “Ook zal deze polis bijdragen aan het in stand houden van de solidariteit met betrekking tot premiebetaling door verzekerden in de regio. En tot slot draagt de polis bij aan het behoud van regionale zorginstellingen die een belangrijke impuls vormen voor de regionale economie waarin zij opereren. 80% van hun bestedingen komt namelijk terecht in hun regio”, aldus de SAZ.

 

Consumentenbond

Adviesbureau Booz & Company heeft op verzoek van de SAZ een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In de rapportage wordt de nieuwe zorgpolis veelbelovend genoemd. Saillant detail; voormalig VWS-minister Ab Klink is als strategisch adviseur verbonden aan het adviesbureau. Bij monde van de huidig VWS-minister Edith Schippers heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laten weten voorstander te zijn van initiatieven die de zorgkosten naar beneden brengen, zonder dat daarbij aan kwaliteit wordt ingeboet. De minister sluit zich niet aan bij het standpunt van de gezamenlijke ziekenhuizen dat er nu te veel macht zit bij grote verzekeraars. De Consumentenbond ziet wel voordelen in het initiatief, maar is tegelijkertijd ook sceptisch. “De markt wordt nu gedomineerd door vier grote zorgverzekeraars die zich weinig onderscheidend opstellen ten opzichte van elkaar. De Beter Dichtbijpolis kan interessante concurrentie opleveren in een morsdode zorgverzekeringsmarkt, maar ik vraag me af of dat de achterliggende gedachte is van de ziekenhuizen of dat het puur eigenbelang is”, aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. Wilna Wind van patiëntenfederatie NPCF vindt dat de Beter Dichtbijpolis in elk geval een kans verdient: “We ondersteunen de doelstellingen van deze nieuwe polis: gezondheidswinst voor de verzekerden, en daarnaast zorg dichtbij huis als het kan en pas verder weg als het moet. Belangrijke voorwaarde is natuurlijk wel dat patiënten en verzekerden goed worden geïnformeerd over het aanbod van zorg en de kwaliteit.”