Brandschade: 'Opladen smartphones en tablets vaak boosdoener'

Het Verbond van Verzekeraars en de Brandweer hebben de Risicomonitor Woningbranden uitgebracht. Het aantal brandclaims met betrekking tot woningen kwam in 2016 uit op 103.657 (ongeveer 600 minder dan in 2015). De top vijf van brandoorzaken is: koken, stoken, elektrische apparaten, elektra en roken. Gemiddeld waren er 283 claims per dag, met een piek rond de jaarwisseling. Jaarlijks is er brandschade bij 1 op de 67 woningen.

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond noteerde 103.657 claims in 2016, iets minder (circa 600) dan het jaar ervoor. De meeste brandschadeclaims op opstal- en inboedelverzekeringen zien verzekeraars rondom de jaarwisseling. De brandweer wordt lang niet bij elke gemelde brandclaim ingezet. Vaak gaat het ook om kleine brand- of schroeischade: veel cijfers in de Risicomonitor zijn gebaseerd op schadeclaims van verzekerden met ‘brand’ als oorzaak.

Minder dagen met heftig noodweer
Het aantal brandclaims is vorig jaar licht gedaald, vermoedelijk doordat het aantal dagen met heftig noodweer (onweer, wolkbreuken) beperkt was. Een uitzondering betrof de megahagel- en onweersbui die Oost-Brabant en Midden-Limburg vorig jaar juni trof. Het aantal brandclaims lag die 23e juni op landelijke schaal 2 á 3 keer zo hoog als gemiddeld, terwijl het noodweer een beperkt gebied trof. In Overijssel en Drenthe noteerden verzekeraars relatief de meeste brandclaims per 1.000 huishoudens, in Zeeland en Friesland de minste.

Grote regionale verschillen
De impact van noodweer – wolkbreuken en onweer leiden tot brandjes – liet zich duidelijk zien tijdens het noodweer in juni vorig jaar, ook al daalde over het hele jaar genomen het aantal claims per 1.000 huishoudens in de zuidelijke provincies. In Oost-Nederland, met Overijssel (23,1 claims per 1.000 huishoudens) en Drenthe (18,5) al langer ‘koploper’ in brandclaims, steeg het aantal verzekerden dat bij hun brandverzekeraar claimde. Ook de steden met de meeste brandclaims per 1.000 huishoudens (Zwolle en Enschede) liggen in Oost-Nederland. In Amsterdam en Delft kwamen relatief de minste claims binnen.

Brandveiligheid vergroten
Verzekeraars en brandweer werken samen om Nederland brandveiliger te maken. De verzekeraars kunnen aan de hand van brandclaims in kaart brengen wanneer en waar er vaak branden in en om de woning plaatsvinden, zowel klein (schroeischades) als groot. De brandweer doet vaak onderzoek naar woningbranden en belangrijke oorzaken en weet hoe branden – met goede preventieadviezen – kunnen worden voorkomen.

Top vijf brandoorzaken
In 2016 vielen 47 doden bij fatale woningbranden, blijkt uit gegevens van Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid. Huisartsen moeten jaarlijks 75.000 brandwonden behandelen, een kwart daarvan betreft brandwondongevallen met kinderen. De top vijf van brandoorzaken zijn koken, stoken, elektrische apparaten, elektra en roken. Brandweeronderzoek maakt duidelijk dat de helft van de fatale woningbranden begint in de woonkamer, gevolgd door de slaapkamer (19 procent) en keuken (16 procent).

Opladen apparatuur
Een belangrijk advies om brand in de woning te voorkomen is om brandbare materialen uit de buurt van de kookbron te houden en passende deksels bij de hand te houden om in geval van vlam in de pan de brand snel te kunnen doven. Ook is het raadzaam om stekkerdozen niet zomaar onderling met elkaar te verbinden. Brandweer en verzekeraars adviseren om geen batterijen of lithium-accu’s op te laden bij afwezigheid tijdens het slapen. Ook belangrijk is om ‘overladen’ te voorkomen; als de telefoon, tablet of apparatuur is opgeladen, is het verstandig meteen de stekker uit het stopcontact te halen.
Jan Schrijver; bron gegevens Verbond van Verzekeraars, CVS, Brandweer