Klachtenprocedure

Het klantbelang staat in onze organisatie centraal. In onze adviserende rol binnen AJP Assurantiën BV adviseren wij alleen producten met voldoende toegevoegde waarde voor onze klanten. Binnen ons volmachtbedrijf AJP Assuradeuren BV, voeren wij alleen producten die voor onze klanten nuttig, kosten efficiënt, veilig en begrijpelijk zijn. Alles met het doel om onze klanten bewust te laten zijn waarvoor ze zich verzekeren en tegen welke prijs. Daarnaast staat bij ons een goede dienstverlening hoog in het vaandel. Bij schade streven wij er naar dat deze zo goed en zo snel mogelijk wordt behandeld en wordt afgewikkeld. Desalniettemin kan het zijn dat u een klacht heeft over onze dienstverlening. In dat geval horen of lezen wij dat graag zo snel mogelijk. Dit stelt ons in staat om uw klacht op te lossen en onze dienstverlening te verbeteren. Hieronder leest u hoe u een klacht kunt indienen en wat u daarna van ons kunt verwachten.

Klachtmelding
Uw klacht kunt u als volgt bij ons indienen:

  • Telefonisch via 0522-237800

  • Schriftelijk per mail (info@ajp-assurantien.nl) of per gewone brief (AJP Assurantiën BV, Blankenstein 265, 7943 PG Meppel)


Reactietermijn
Binnen twee werkdagen na ontvangst van uw melding, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Hierin staat onder wel dossiernummer wij uw klacht hebben geregistreerd, de behandelaar van uw klacht en de contactgegevens van de behandelaar. De bevestiging ontvangt u per mail wanneer u de klacht via mail bij ons heeft ingediend. Wanneer u de klacht telefonisch of per gewone brief bij ons heeft gemeld, ontvangt u per gewone brief de ontvangstbevestiging.

Behandeltermijn
Direct na ontvangst nemen wij uw klacht in behandeling. Binnen veertien dagen na ontvangst van uw melding ontvangt u per gewone brief van ons een inhoudelijk antwoord op uw klacht. Dit antwoord kan bestaan uit:

  • Een gegrondverklaring van uw klacht. Dit betekent dat wij uw klacht volledig terecht vinden. In de brief ontvangt u tevens een voorstel waarop wij onze fout kunnen herstellen.

  • Een gedeeltelijke gegrondverklaring. Dit betekent dat wij uw klacht gedeeltelijk terecht vinden en gedeeltelijk onterecht. In de brief ontvangt u over het terechte gedeelte van ons een voorstel waarop wij onze fout kunnen herstellen en over het andere gedeelte een uitleg waarom wij uw klacht op dat gedeelte niet terecht vinden.

  • Een ongegrondverklaring. Dit betekent dat wij uw klacht niet terecht vinden. In de brief ontvangt u van ons een uitleg waarom wij uw klacht niet terecht vinden.

  • Een tussenbericht. U ontvangt van ons een tussenbericht, wanneer wij nog niet over alle informatie beschikken om een standpunt over uw klacht te kunnen innemen. In de brief leggen wij u uit om welke informatie het gaat, waarom die informatie voor ons van belang is en binnen welke termijn wij die informatie verwachten te ontvangen. In de brief noemen wij vervolgens een termijn waarbinnen wij inhoudelijk verder op de klacht terugkomen. Uiteindelijk nemen wij een standpunt in, in de vorm van en gegrondverklaring, een gedeeltelijke gegrondverklaring of een ongegrondverklaring.


Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Indien u bij ons een klacht heeft ingediend en u bent niet tevreden over de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening, kortweg KiFiD. Onder nummer 30.014587 zijn wij bij het KiFiD aangesloten. Via www.kifid.nl vindt u alle informatie over dit instituut en kunt u (ook) online uw klacht indienen. Een uitspraak van het KiFiD is voor ons bindend. Dit houdt in dat wij opvolging geven aan de uitspraak van het KiFiD.