De RDW controleert op de verzekeringsplicht

De RDW controleert of een voertuig verzekerd is. Ieder geregistreerd voertuig wordt minimaal één keer per jaar gecontroleerd. Als uit een controle blijkt dat er geen verzekering geregistreerd staat kan de kentekenhouder een boete krijgen. Het gaat hierbij om de volgende voertuigsoorten:

  • personen- en bedrijfsauto’s

  • motor-, brom- en snorfietsen
Hieronder vindt u meer informatie dat mogelijk op uw situatie van toepassing is.

Voertuig is wel verzekerd


Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Uw verzekeringsmaatschappij kan zorgen voor aanmelding van uw verzekering. Om te controleren of er een verzekering is aangemeld gaat u naar Voertuiggegevens online.

Voertuig wordt niet gebruikt


Maakt u geen gebruik van het voertuig, laat dan het kenteken schorsen. Dit voorkomt registercontroles. U hoeft tijdens de schorsing niet te voldoen aan de APK (indien van toepassing), verzekeringsplicht en de motorrijtuigenbelasting.

Voertuig is gesloopt


Heeft u het voertuig zelf gesloopt of laten slopen ga naar slopen of demonteren.

Voertuig is uitgevoerd


Bij uitvoer van een voertuig moet de kentekenregistratie in Nederland worden beëindigd. Wat u hiervoor moet doen, vindt u bij uitvoeren.

Voertuig is verkocht


Bij verkoop moet u er voor zorgen dat het kenteken wordt overgeschreven op naam van de koper. Meer informatie vindt u bij kopen en verkopen. Als u wilt weten welke voertuigen op uw naam staan geregistreerd, kunt u gebruik maken van onze digitale dienst ‘Mijn voertuigen bekijken’.

Voertuig is gestolen


De diefstal van een voertuig moet u melden bij de politie in uw regio. Ook als het voertuig in het buitenland is gestolen, moet u aangifte doen bij de politie in het buitenland. Eenmaal terug in Nederland gaat u met het proces verbaal naar de politie in uw regio. De politie meldt online bij de RDW dat het voertuig is gestolen. Vanaf het moment dat het signaal is gemeld, bent u voor de duur van de diefstal niet meer aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen (APK, verzekering en motorrijtuigenbelasting).

Bron: RDW