Diefstal personenauto’s naar nieuw laagterecord

Vorig jaar zijn er 10.712 aangiften van gestolen personenauto’s gedaan. Dat is 9% minder dan in 2013, toen er 11.761 aangiften werden gedaan. Sinds 2000 zijn er niet zo weinig personenautodiefstallen gerapporteerd, meldt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc).

In dat jaar werden er nog ruim 25.000 personenauto’s gestolen. Het aantal lichte bedrijfswagens dat werd gestolen, daalde met 11% van 2.501 naar 2.224, zware vrachtwagens gingen van 188 naar 159 (-15%). Het aantal gestolen motorfietsen daalde met 11% van 1.753 (1.963). Volgens AVc-directeur Titus Visser weerspiegelen de gegevens de betere samenwerking in de aanpak van voertuigcriminaliteit. “We maken uit de cijfers op dat veel autofabrikanten hun nieuwste modellen weer beter beveiligd hebben tegen diefstal.” Vooral bij de nieuwe modellen van Volkswagen, BMW en Mercedes is dat het geval: daar zijn 17% tot 25% minder voertuigen gestolen dan in 2013. In totaal daalde het aantal aangiften van diefstal van jonge auto’s (t/m 3 jaar) met 7% tot 3.261 (3.506). Snelle registratie is volgens Visser ook belangrijk: “Politie, RDW en verzekeraars hebben samen een Aangiftepunt Voertuigdiefstallen ingericht. Hierdoor staat een gestolen voertuig binnen een of twee uur na de telefonische melding door de eigenaar al geregistreerd in alle bestanden en kan de opsporing direct beginnen.”
Opmerkelijk is dat het aantal gestolen Harley Davidson-motorfietsen met 30% is gedaald. Daarin zouden controles door RDW en politie de hand hebben gehad: die leverden veel gestolen onderdelen van dit merk op.
In de categorie personenauto’s tot en met 3 jaar oud is Volkswagen het meest gewilde merk met ruim 1.100 diefstallen (17% minder dan in 2013). Audi volgt op ruime afstand met 255 diefstallen, al is dat wel een forse toename van 56%. Op het totaal aantal gestolen auto’s zijn Volkswagen, BMW en Audi het meest in trek bij autodieven.

Terugvindpercentages
Het percentage teruggevonden voertuigen vertoont net als de diefstalcijfers een dalende trend: in totaal vond de politie 31% van alle gestolen voertuigen terug. In 2010 was dat nog 37%. Bij de personenauto’s komen 4 op de 10 ontvreemde voertuigen weer terug bij de eigenaar, tegen ruim 5 op de 10 in 2010. Vooral in de categorie 2 t/m 5 jaar oud is het terugvindpercentage laag: tussen de 25% en 30%. “Deze auto’s worden vooral gestolen door professionele criminele organisaties, die ook in staat zijn deze auto’s snel en definitief te laten verdwijnen.” Auto’s van minder dan 1 jaar oud worden in 40% van de gevallen teruggevonden. “Vermoed wordt dat dit samenhangt met de toepassing van voertuigvolgsystemen.” Als een auto wordt opgespoord, is dat in 53% van de gevallen binnen een week. Het Verbond van Verzekeraars is blij met de dalende diefstalcijfers, maar wijst erop dat de schadelast niet afneemt, onder meer doordat er weinig jonge auto’s worden teruggevonden.

Brom- en snorfietsen
Er worden veel brom- en snorfietsen gestolen: vorig jaar gebeurde dat 14.693 keer, 1% vaker dan in 2013. Veruit het populairst is de Piaggio met 4.434 diefstallen: het diefstalrisico is bij dit merk 3%. Visser denkt dat ook hier het inbouwen van volgsystemen een drukkend effect kan hebben op de diefstalcijfers. “De diefstalcijfers fluctueren vooral door weersinvloeden. Als we een mooi voorjaar en zomer hebben, worden scooters meer gebruikt. We zijn met verzekeraars in gesprek om de aanschaf van een volgsysteem bij een scooter aantrekkelijk te maken.” Unigarant doet dat al via premiekorting en het kwijtschelden van eigen risico bij diefstal.