DNB: Bovag-garantie is verzekering

De Bovag-garantie op tweedehands auto’s gaat verdwijnen. Toezichthouder DNB bestempelt die als verzekering en de zesduizend bij branchevereniging Bovag aangesloten garagebedrijven voldoen niet aan de regels voor het aanbieden van verzekeringsproducten. Dat schrijft het FD woensdag.

Volgens DNB zouden de autoverkopers klanten een garantieverzekering moeten verkopen. Ook nu is de overeenkomst aan te merken als een verzekeringspolis, aldus DNB, omdat de garage tegen betaling van een premie – die in de verkoopprijs is verdisconteerd – binnen de garantieperiode een eventuele reparatie doet. De garantie is voor rekening van het garagebedrijf; Bovag maakt de voorwaarden en verzorgt de marketing, lobby en bemiddeling. De garantie vervalt als het garagebedrijf failliet gaat.

Zin verwijderd


DNB geeft een strenge uitleg aan de regels over het verschil tussen een fabrieksgarantie en een extra (bovenwettelijke) garantie, schrijft het dagblad. Volgens het FD ging het balletje in juli rollen na vragen uit de markt over een passage op de website van de toezichthouder. Een zin over bovenwettelijke garantie zou zijn verwijderd omdat die tot verwarring leidde. Bovag vroeg vervolgens wat de gevolgen waren voor de eigen garantie. DNB heeft nu laten weten dat die altijd als verzekering is beschouwd. Volgens de brancheorganisatie is echter voorheen door de toezichthouder aangegeven dat de Bovag-garantie niet als verzekering werd beschouwd.

Tegenvaller


Volgens het FD is het afschaffen van de garantie een tegenvaller voor garagebedrijven. Die kunnen zelf bepalen of zij al dan niet reserveren voor reparaties. Bovag laat weten de garantie in stand te houden tot er een andere oplossing is gevonden. De krant stelt dat Bovag de enige partij lijkt die de garantie drastisch moet aanpassen. De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en Bouwgarant vallen al jaren onder de verzekeringsregels. Bouwgarant biedt een garantieverzekering aan via HDI-Gerling en SGR is vrijgesteld van de vergunningplicht. Zo’n vrijstelling gaat voor Bovag niet op omdat er geen fonds is opgericht voor de garantie.

Garantieverzekering


Bovag-dochter Bovemij biedt zelf geen garantieverzekering. De organisatie vreest nu dat de aangesloten garagebedrijven hun heil bij andere verzekeraars zoeken en het opzeggen van hun lidmaatschap overwegen. Volgende week wordt overlegd over de situatie. Volgens het FD ligt het voor de hand dat dan wordt besloten om een garantieverzekering op te tuigen.