Een catastrofe: wat is verzekerd?

Schade door een aardbeving of overstroming. Ben je dan verzekerd? Een
vraag die met de actualiteiten in Groningen steeds vaker voorbijkomt. Het
Verbond zette daarom de dekkingen op een rij.


Het antwoord op de
vraag of ‘we’ verzekerd zijn voor schade door een catastrofe is niet eenduidig.
Veel hangt allereerst af van de oorzaak: is die natuurlijk of komt het door
menselijk handelen? En als er een regio overstroomt, moeten alle inwoners dan
zelf de schade betalen? Of zijn er andere mogelijkheden? Het Verbond zette het
antwoord op dit soort vragen in het document ‘Een catastrofe: wat is verzekerd?’.