Eerste zaak via eKantonrechter

De eKantonrechter heeft ‘zijn’ eerste zaak in procedure. Het gaat om een zaak tussen verzekerden bij ARAG en Achmea, die een geschil hebben over gebreken aan een woning. Mieke Berkhout, manager Rechtshulp bij ARAG: “De digitale procedure bij de eKantonrechter gaat sneller, is efficiënter en is van begin tot eind te volgen in een gebruiksvriendelijke omgeving.” In slechts acht weken doet de rechter uitspraak.

De eKantonrechter is een initiatief van de Raad voor de rechtspraak en enkele verzekeraars. Doel is het vereenvoudigen en digitaal toegankelijk maken van gerechtelijke procedures. Dat moet een snellere uitspraak opleveren, en meer gemak voor zowel verzekerden als rechtsbijstandverzekeraars. Later in 2014 moet de eKantonrechter toegankelijk worden voor iedereen, ook voor burgers en bedrijven zonder tussenkomst van een verzekeraar.

Eenvoudig uploaden
De eerste zaak tussen verzekerden van ARAG en Achmea is net gestart. Een volledig oordeel over de nieuwe procedure kan Berkhout dus nog niet vellen. “Maar het is een goede eerste ervaring met digitaal procederen, voor iedereen. Het is allemaal veel gemakkelijker. Vroeger moesten alle stukken op papier of via de fax naar de rechtbank. Nu kunnen we alles eenvoudig uploaden. In diezelfde digitale omgeving worden vragen gesteld en hebben alle betrokkenen inzicht in de status van de zaak.”

Snel én zorgvuldig
Belangrijk voordeel noemt Berkhout de kortere doorlooptijd. “Er is vastgelegd dat de eKantonrechter binnen acht weken uitspraak doet.” Wel moet de zaak zich ervoor lenen. Het moet een relatief eenvoudig geschil zijn, bijvoorbeeld een consumentenaankoop waarbij weinig feitenonderzoek nodig is. “Verder belangrijk om bij stil te staan: kies je voor de eKantonrechter, dan is hoger beroep niet meer mogelijk. Daarom zullen we niet zomaar ieder geschil voorleggen aan de eKantonrechter, maar wegen we dat steeds zorgvuldig af. Snelheid is niet altijd het belangrijkste voor de klant.”