Eigenrisicodragers WGA

Dit jaar keerden 8.000 werkgevers terug naar het UWV voor de WGA en werden bijna 300 werkgevers eigenrisicodrager WGA. Dit meldt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het aantal eigenrisicodragers WGA steeg tot en met 2010 om vervolgens te stabiliseren. In 2014 daalt het aandeel eigenrisicodragers voor het eerst, zowel in aantal werkgevers als in de loonsom. Ca. 39% van de grote, 39% van de middelgrote en 18% van de kleine werkgevers is nu eigenrisicodrager voor de WGA.
Uit onderzoek blijkt dat werkgevers zowel de hoogte van de premie als de stabiliteit van de premiehoogte op langere termijn meewegen bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap. De WGA-premie bij het UWV is sinds 2010 stabiel terwijl de premies in de private markt het afgelopen jaar sterk gestegen zijn.