Geldloket in mei van start

Geldloket in mei van start

Veel mensen hebben moeite om hun weg te vinden in de hoeveelheid financiële informatie en tools op internet. De informatie is bovendien vaak niet op maat gesneden. Wijzer in geldzaken start daarom in mei een pilot met fysieke Geldloketten, waarbij de bezoeker wordt geholpen met vragen over geldzaken. Minister de Jager kondigde dit project eerder aan tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Het doel van de pilots is te kijken in hoeverre er bij consumenten behoefte is aan een fysiek loket voor vragen over geldzaken. Daarnaast wordt er bekeken hoe het beste in deze behoefte kan worden voorzien. De voornaamste activiteiten van het Wijzer in geldzaken Geldloket zijn voorlichting en praktische assistentie (zoals checklists en brochures) bij vragen over geldzaken. Indien nodig wordt doorverwezen naar relevante (lokale) instanties. Centrale thema’s zijn: “regel je pensioen”, “uit elkaar gaan”, “huren of kopen?” en “rondkomen”.

Geen financieel advies Het Wijzer in geldzaken Geldloket geeft nadrukkelijk geen financieel advies (zoals benoemd in de Wet Financieel Toezicht) aan de bezoekers en verkoopt geen producten of diensten. Ook schuldhulpverlening valt niet binnen het bereik van het loket. De primaire dienstverlening van het Geldloket betreft voorlichting, is een aanvulling op het huidige aanbod en zal geen bestaande diensten vervangen. Doel is om iedereen, die vragen heeft over geldzaken en daarover meer informatie wil hebben, op weg te helpen. Hiermee wordt de financiële redzaamheid van de consument vergroot.

Twee pilots van één jaar samen met lokale instanties Er wordt samengewerkt met lokale instanties vanwege hun kennis en netwerk. Er gaat één pilot van start samen met Stadsring51 in Amersfoort en één pilot samen met de vestiging van het Juridisch Loket in Den Bosch: In opdracht van de Gemeente Amersfoort helpt Stichting Stadsring51 de inwoners van Amersfoort gratis bij financiële en sociaal juridische problemen. Daarnaast heeft Stadsring51 een belangrijke preventieve taak. Het Wijzer in geldzaken Geldloket past binnen hun streven om meer aandacht te besteden aan preventie en zelfredzaamheid. Het Juridisch Loket helpt gratis bij juridische vragen. De 300 juristen geven gratis informatie en advies in één van de 30 vestigingen via de telefoon of de chat. De problemen waar hun klanten mee te maken hebben, bevatten vaak ook een financiële component. Het Wijzer in geldzaken Geldloket krijgt een aparte balie binnen de vestiging van het Juridisch Loket in Den Bosch, waar mensen verder kunnen worden geholpen.

De pilots van het Wijzer in geldzaken Geldloket lopen gedurende één jaar. Na deze periode wordt er bekeken of en zo ja, in welke vorm er behoefte is aan deze manier van voorlichting en of een mogelijk vervolg haalbaar en wenselijk is.    Over Wijzer in geldzaken  Wijzer in geldzaken vertegenwoordigt ruim 40 organisaties, waaronder het Verbond,  die hun krachten bundelen om de consument ‘wijzer in geldzaken’ te maken. Zij zetten zich in om het financiële inzicht van de Nederlanders te vergroten, zodat consumenten beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties samenwerken. H.K.H. Prinses Máxima is sinds september 2010 erevoorzitter van het platform.

Nieuwsbericht - 06 februari 2012

Bron: verbondvanverzekeraars