Gevolgen leegstand voor polisdekking

Eigenaren van bedrijfspanden zijn zich vaak ook niet bewust van de gevolgen van leegstand voor de dekking door de verzekeraar.

  • Bij leegstand langer dan een bepaalde periode wordt er alleen verzekerd op beperkte condities.

  • Er is alleen dekking als er preventiemaatregelen zijn genomen, bijvoorbeeld alarmering of periodieke inspectie.

  • Er wordt niet altijd glasdekking afgegeven.

  • Er is soms geen garantie tegen onderverzekering.

  • Er kan sprake zijn van een (verhoogd) eigen risico.

  • Verantwoordelijkheid van controle van het leegstaande pand is soms opgenomen als clausule in de polis. De verzekeringnemer moet dan mogelijk ook aantoonbaar maken hoe hij die controle uitvoert.