Het coronavirus en de verzuim- en WIA-verzekeringen

Het beleid en de voorwaarden van de verzekeraars wijzigen vooralsnog niet als gevolg van het coronavirus. Dat betekent:

  • Er zijn geen specifieke bepalingen in de voorwaarden voor epidemie of pandemie risico’s;

  • De loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor werkgevers blijft gedekt op de verzuimverzekeringen. De oorzaak van de ziekte is daarbij niet relevant, en ook niet bekend bij ons (formeel ook niet bij de werkgever).


Dus als werknemers om andere redenen niet werken, is er geen dekking vanuit de verzuimverzekering. Bijvoorbeeld bij een tijdelijke bedrijfssluiting of bij preventieve quarantaine van werknemers die mogelijk besmet zijn en daarom niet komen werken;

  • De algemene, wettelijke regels  voor een werkgever om ziekte te voorkomen, blijven gelden.


De werkgever moet daarom zelf de mogelijke (noodzakelijke) maatregelen treffen om te voorkomen dat zijn werknemers ziek worden (bijvoorbeeld door, indien mogelijk, reizen naar risicogebieden te annuleren). Doet hij dat niet, dan loopt hij het risico dat een daardoor ontstaan verzuimgeval niet gedekt wordt;

  • Vanwege de wachttijd van 2 jaar is de verwachting dat het coronavirus geen directe impact heeft op de WIA verzekeringen.