Hoekstra: geen actie op hogere WA-premie jongeren

Kamerlid Azarkan (Denk) heeft dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer mondelinge vragen gesteld over de sterke stijging van de autopremie voor jongeren. Minister Hoekstra (Financiën) wil daar echter geen actie op ondernemen: “De autoverzekeringsmarkt is een vechtmarkt en daar zie je nu een correctie op. Het is nu eenmaal een gevolg van de gehanteerde methodiek.”

Azarkan stelde vragen over de sterke premiestijging voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Die betalen 53% meer voor een WA-autoverzekering dan twee jaar geleden. Gemiddeld zijn ze per jaar € 1.266 kwijt, € 437 meer dan in 2016. “Jongeren worden geconfronteerd met steeds hogere studiekosten, hogere woonlasten — als ze het geluk hebben dat ze een woning kunnen vinden — en dan nu weer met deze extreme premiestijging. Een jongere gaat € 1.266 betalen, terwijl andere groepen, bijvoorbeeld 65-plussers, € 368 betalen. Wat we niet moeten hebben, is dat autorijden onbetaalbaar wordt en dat autorijden iets wordt wat alleen de rijken zich kunnen veroorloven. Mobiliteit is een basisrecht.”

Correctie op vechtmarkt


Waarom zijn de premies plots gestegen, wilde Azarkan weten. Hoekstra gaf aan dat de markt voor autoverzekeringen een “vechtmarkt” is met kleine, zo niet negatieve winstmarges. “Daar zie je nu een correctie op.” Hij wijst erop dat DNB al jaren aangeeft dat de premies te laag zijn. Azarkan vroeg zich af waarom DNB dan niet eerder heeft ingegrepen. “Want deze jongeren moeten nu de prijs betalen voor anderen.” Hoekstra is het met Azarkan eens dat de autopremie in het totale lastenpakket van jongeren een grote plaats inneemt. “Tegelijkertijd is het eerlijk om te erkennen dat jongeren heel veel meer ongelukken maken, dat het aantal ongelukken ook is toegenomen en dat de mate van schade per ongeluk is toegenomen, onder andere doordat de waarde van auto’s nu eenmaal is toegenomen. Dat moet zich nu eenmaal, of we dat nu leuk vinden of niet, ook vertalen in de verzekeringspremie.” Hoekstra vindt het premieverschil op basis van leeftijd te rechtvaardigen.

Geen maatregelen nodig


Azarkan wilde nog weten of Hoekstra met de branche wil kijken naar een structurele oplossing, zoals stimuleren van veilig rijgedrag van jongeren en een versnelde opbouw van schadevrije jaren. Hij noemde ook het voorbeeld van Britse polissen die in het weekend en ’s avonds geen dekking bieden.

Hoekstra vindt het echter niet nodig om naar maatregelen te kijken. “Mijn waarneming is dat Nederland al jarenlang veel tijd en moeite investeert in campagnes, met name gericht op jongeren, over verstandig en veilig autorijden. Mijn waarneming is dat die campagnes in de afgelopen jaren in het bijzonder zijn toegespitst op het gebruik van smartphones in de auto. Ik denk dat dat heel terecht is, want je ziet in de statistiek dat vooral daardoor veel ellende wordt veroorzaakt.”

Logische gevolgtrekking


Daar is het Denk-lid niet tevreden mee. “Het moet niet zo zijn dat straks maar een bepaald deel van de jongeren dit kan betalen, dan wel dat ze die auto’s op naam van de ouders of de grootouders gaan inschrijven.” Maar voor Hoekstra telt in de eerste plaats veiligheid, al gaan jongeren daardoor veel betalen: “Het is nu eenmaal een logische gevolgtrekking van deze methodiek.”

Bron: AMWEB