Hoger inbraak- en brandrisico in leegstaande panden

Leegstaande woningen en gebouwen vormen een verhoogd risico op schade door vernieling, inbraak of brand. Bovendien is die schade bij leegstand niet altijd (volledig) verzekerd. Het Verbond vind het belangrijk ondernemers daarvan bewust te maken en geeft preventietips op www.checklistbrand.nl.

Hoeveel groter het risico op vernieling, inbraak of brand bij leegstand precies is, is moeilijk in gemiddelden aan te geven, benadrukt beleidsadviseur Marko van Leeuwen van het Verbond. “Zo vormen leegstaande woonhuizen niet per definitie een verhoogd risico; dat is maar net afhankelijk van waar het huis staat, hoe goed het is onderhouden en of er veel sociale controle is. Leegstaande bedrijfspanden vormen een ander verhaal. Daarvoor kun je in het algemeen stellen dat ze een hoger risico vormen, meestal omdat de sociale controle er ontbreekt.”
Als een gebouw door omstandigheden leeg komt te staan, brengen veel verzekeraars de dekking terug van een uitgebreide dekking naar een brand-, storm- en vliegdekking. Inbraakschade en diefstal van inboedel zijn dan niet langer verzekerd. Vaak geldt ook een verhoogd eigen risico om de eigenaar van het gebouw aan te sporen aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen. Zulke maatregelen kunnen bestaan uit bezoekrondes door een beveiligingsbedrijf en/of een inbraak- en brandmeldsysteem met een automatische doormelding naar een alarmcentrale. Op die manier kan ook worden voorkomen dat het pand wordt misbruikt voor illegale activiteiten, zoals het opzetten van een wietplantage.
Het Verbond vindt het van belang ondernemers op deze risico’s te wijzen. “Niet alleen het risico op diefstal, brand of vernieling is bij leegstand dus groter; ook het risico op niet-volledige dekking is aanwezig. Niet alle gebouweigenaren zijn zich daarvan bewust. Daarom bieden we op www.checklistbrand.nl praktische handvatten om ondernemers hierin te ondersteunen.”

Bron: Verbond van verzekeraars