Invoering verhoogde assurantiebelasting in 2013

Zoals u bekend is in het deelakkoord tussen VVD en PvdA afgesproken om de assurantiebelasting te verhogen van 9,7 % naar 21 %.
De NVGA heeft haar bezwaren tegen deze verhoging –evenals het Verbond van verzekeraars en Adfiz – kenbaar gemaakt aan het ministerie van Financiën en De Tweede Kamer. Vooralsnog ziet het er echter naar uit dat deze maatregel in 2013 ingevoerd gaat worden.
Er is nog steeds geen duidelijkheid over het moment van invoering. Bij invoering in de loop van 2013 wordt de branche geconfronteerd met enorme administratieve lasten. Denk hierbij aan naheffingen, tussentijdse mutaties en restituties. Maar ook het incassorisico is een aandachtspunt. Invoering per 1 januari 2013 werkt anticipatiegedrag in de hand maar hiervoor zijn wel al oplossingsrichtingen gesuggereerd.
Op korte termijn zal in dit dossier duidelijkheid komen. Wij houden u op de hoogte

Bron: NVGA