Kenteken of geen kenteken?

Wist u dat een elektrische step en zitgrasmaaier kentekenplichtig zijn? Maar een elektrische fiets die maximaal 25 km/u gaat niet? Het Verbond van Verzekeraars krijgt regelmatig de vraag of een voertuig wel of niet een kenteken moet hebben. Vooral nieuwe voertuigen, zoals een hooverboard, zorgen voor veel vraagtekens. Tijd voor een overzicht!


Samen met de leden van het Platform Aansprakelijkheid en mobiliteit inventariseerde het Verbond de mogelijke voertuigen en hun kenmerken. Aan de hand van deze inventarisatie is een lijst gemaakt. Hierin staan een omschrijving van het voertuig, de plaatsen waar het zich mag begeven, informatie over rijbewijs- en kentekenplicht en eventuele dekking op de AVP. De lijst is bedoeld als een handvat voor verzekeraars, bijvoorbeeld bij het accepteren van aanvragen of het behandelen van schades.