Landelijk dezelfde regels voor schadevrije jaren

Vanaf 1 januari 2016 hanteren alle verzekeraars in Nederland dezelfde regels voor schadevrije jaren. U kunt maximaal 99 schadevrije jaren bereiken en minimaal een aantal van -5. Zodra u schade claimt bij de verzekering, valt u vijf schadevrije jaren terug. Wanneer u meer dan 15 schadevrije jaren heeft en schade claimt, valt u altijd terug tot 10 schadevrije jaren. Een jaar lang geen schade? Dan krijgt u er een schadevrij jaar bij.