Meeste schade door extreme regenval in Limburg gedekt

Veel verzekeraars dekken volgens het Verbond de schade aan woningen en bedrijfspanden door de extreme regenval in Limburg. Dit geldt ook voor auto’s die casco of allrisk verzekerd zijn. Ook schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen zoals de elektriciteit valt over het algemeen onder de polisvoorwaarden.

De wateroverlast door neerslag aan gebouwen is veelal verzekerd. In gevallen van overstromende lokale rivieren zoals de Roer en Geul, is het risico bij steeds meer verzekeraars verzekerbaar. De dekking verschilt echter per verzekering en verzekeraar, consumenten en bedrijven moeten hier dus goed naar kijken. 

Het Verbond houdt de situatie rondom de grote rivieren nauwlettend in de gaten. Door de vele overheidsinvesteringen de afgelopen jaren is de kans op een dijkdoorbraak veel kleiner dan in de jaren negentig. Voor dit risico is naar schatting 99 procent van de huishoudens en bedrijven niet verzekerd. De politiek kan hiervoor via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen besluiten tot gedeeltelijke vergoeding (donderdagavond kondigde het kabinet aan dat deze wet wordt toegepast).


Pas als het water is gezakt, zal meer duidelijk worden over de omvang van de totale schade. Stichting Salvage, die namens verzekeraars eerste hulp biedt bij brand- en waterschade, is in Limburg aanwezig.

Bron: vvponline