Mobiel schademelden

Sinds enkele weken is de nieuwe versie van mobielschademelden.nl live. Mobielschademelden.nl is een initiatief van het verbond van verzekeraars om het melden van voertuigschade eenvoudiger te maken. Dit initiatief bestond al, maar is nu nog uitgebreider. De service wordt tevens ondersteund door mobiele applicaties voor iOS en Android.

Vervolstappen
Vanaf vandaag start een campagne en zal de politie bij een aanrijding ook verwijzen naar Mobielschademelden.nl. Zelfs de meldkamer zal melding doen van deze manier van schademelden!

www.mobielschademelden.nl