Overheid melkt schadeverzekeraars uit

Verzekeraars willen niet langer melkkoetje zijn voor de overheid

Het Verbond van Verzekeraars wil dat er een einde komt aan het (fiscaal) uitmelken van schadeverzekeraars. Dit schrijft directeur Leo de Boer in een opiniebijdrage in het Financieele Dagblad. Met name autoverzekeringen worden volgens De Boer door zaken als assurantiebelasting en regresrecht onbetaalbaar.

De Boer wijst er in het Financieele Dagblad op dat inmiddels een groot deel van de premie op schadeverzekeringen linea reactie in de staatskas verdwijnt. Hoofdzakelijk doordat tussen 2008 en 2013 de assurantiebelasting is opgeschroefd van 7 naar 21%. “Nederlanders (particulieren en bedrijven) betalen daarmee jaarlijks bijna € 2,5 mrd aan assurantiebelasting, omgerekend naar een gemiddeld gezin is dat al gauw tussen de € 150 en € 200 per jaar. Nederland staat daarmee in de top drie van Europa, vrijwel nergens heft een land zoveel assurantiebelasting als hier”, aldus De Boer.

Solidariteit en concurrentie


Hij vindt dat om meerdere redenen zorgelijk. “Op de eerste plaats ontmoedigt het de verzekeringsgedachte en de daarmee gepaard gaande solidariteit. Dan hebben we nog de (Europese) markt, waarbij we de laatste tijd de mond vol hebben van de mogelijkheden die deze biedt. Maar wie wil er nou een Nederlandse autoverzekering kopen bij een dergelijke taks?” Niemand. Sterker nog, juist Nederlandse bedrijven zullen bij een zekere schaalgrootte naar het buitenland stappen waar voor verzekeringen veel gunstigere tarieven gangbaar zijn. We zien dat al bij de transportmarkt.”

Btw en regresrecht


Volgens de Boer loopt de effectieve belastingdruk bij autoverzekeringen op tot ongeveer 30% omdat verzekeraars in geval van schade ook nog eens 21% btw moeten betalen over de reparatiekosten en zijn deze btw niet geheel kunnen verrekenen.

Ook het extra regresrecht dat gemeenten hebben gekregen op grond van de Wmo is hem een doorn in het oog. Gemeenten kunnen op grond daarvan kosten van bijvoorbeeld woningaanpassing verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke partij. “ Schrik niet, inmiddels gaat jaarlijks zo’n € 200 mln van de totale letselschadelast van € 1,2 mrd naar regres. Euro’s die iedere auto-eigenaar via de autopremie moet opbrengen.”

Fiscaal  uitmelken


De directeur van het Verbond van Verzekeraars stelt dat de schadeverzekering verworden is tot een afwentelpolis. “De staat vult er de schatkist mee, weer andere overheden en partijen hebben het recht gekregen om via de polis tal van kosten te herverdelen. Dat alles over de rug van de verzekerde, ofwel zo’n beetje iedere Nederlander. (…)De hagelbui in de provincies Noord-Brabant en Limburg op 23 juni vorig jaar was voor verzekeraars een enorme schadepost, maar dat was een ‘act of God’ en daartoe zijn verzekeraars op aarde. Maar het fiscaal uitmelken van schadeverzekeringen en regreskosten neerleggen bij de automobilist, dat is een ‘act of politics’. En dat zijn verzekeraars beu.”