Premie autoverzekering te laag om de kosten te dekken

Autoverzekeraars behalen rode cijfers, schreef het FD onlangs. De cijfers over 2015 zijn nog niet bekend, maar in 2014 werd er een totaal verlies geleden van 429 miljoen euro. Verzekeraars leggen 6 cent toe op iedere euro die ze aan premie ontvangen. Voor het jaar 2015 worden vergelijkbare cijfers verwacht. Het grootste probleem wordt volgens het FD gevormd door letselschades, maar daarin schetsen ze wat mij betreft een vertekend beeld.

Eerder was al in het nieuws dat er minder schades worden veroorzaakt, maar de gemiddelde schadelast stijgt. Dit zou voor een groot deel worden veroorzaakt door elektronica in de auto’s. Voor een buitenspiegel die wordt geraakt bij een ongeval moet nu meer betaald worden doordat er ook elektronica in zit om de spiegel elektrisch bij te stellen en te verwarmen. Deze aanname is zeer plausibel en mijns inziens waar. Maar waar het Verbond aan voorbij gaat, is dat de premies voor autoverzekeringen in de afgelopen jaren gedaald zijn. Hierdoor krijg je met een gelijkblijvende schadelast en een dalende premie inkomsten ook een probleem.

Uit de auto premie-index blijkt dat de premie na 2006 behoorlijk is verlaagd en in 2014 ruim onder het niveau zit van 2006. Door vergelijkingssites zijn in de afgelopen jaar de premies transparanter. Daardoor is het belangrijk om hoog in de lijstjes te staan (lees: de laagste premie hebben) belangrijker dan ooit. Verzekeraars kiezen er bewust voor om verlies in te kopen door de premies te verlagen. Daar waar men eigenlijk de premie zou moeten verhogen heeft dat nu direct gevolgen voor het marktaandeel.

Het verlagen van de premie is dus geen belangrijke factor, anders zou dit wel benoemd zijn door het Verbond. Maar ik ben van mening dat dit toch een belangrijke oorzaak is van de problemen waar de verzekeraars nu inzitten. En daar sta ik niet alleen in. Al sinds jaren geeft de Nederlandsche bank (DNB) aan dat men de resultaten van de premiestelling voor motorrijtuigen nauwlettend volgt. Bijna elk jaar komt er wel een bericht vanuit DNB waar in men haar zorgen uit over de premiestelling en de resultaten maar blijkbaar heeft dit nog niet geleid tot aanpassingen.

In het artikel van het FD zegt de heer Buis van het Verbond van verzekeraars: ‘Bij kleinere letselschades gaat een kwart tot een derde naar advocaatkosten.’ Het lijkt er op of de heer Buis hiermee aangeeft dat op de schade uitkering van de gedupeerden de advocaatkosten in mindering wordt gebracht. Dit wil ik wel graag nuanceren. Deze kosten worden namelijk niet afgetrokken van de uitkering aan de gedupeerden. Deze kosten worden aanvullend verhaald op de verzekeraar en dus niet in mindering gebracht op de schade uitkering. In principe maakt het voor de hoogte van de totale kosten geen verschil, maar het is wel belangrijk om dit te benadrukken.

Bij een verdere verzwakking van de resultaten moeten er maatregelen getroffen worden. In plaats van het schoppen tegen de tarieven van letselschade advocaten is het beter om breder te kijken. In dit geval zou men ook de hand in eigen boezem mogen steken door goed naar de premiestelling te kijken.