Prioriteiten benoemd voor inzet strafrecht bij verzekeringsfraude

Welke verzekeringsfraudezaken zijn zo schadelijk dat een aanvullende strafrechtelijke afhandeling gewenst is? Die vraag was bepalend voor de afspraken die het Verbond en Zorgverzekeraars Nederland onlangs hebben gemaakt met het Openbaar Ministerie en de politie. Zowel voor zware als lichte vormen van verzekeringsfraude hebben de vier partijen een aantal prioriteiten en thema’s benoemd, waarbij het OM steeds serieus zal nagaan of de inzet van strafrecht mogelijk is. Het Verbond spreekt van “een geweldige stap voorwaarts”.

Verzekeraars hebben met tal van fraudevormen te maken, van lichte zaken als onrechtmatig claimgedrag tot zware, georganiseerde fraude, bijvoorbeeld door infiltratie van criminelen. Om al die fraudezaken effectief aan te pakken, kan – naast de civielrechtelijke afhandeling – soms ook een strafrechtelijke afhandeling wenselijk zijn. Verbond, ZN, OM en politie zijn daarom om tafel gaan zitten om te kijken waar dit proces scherper kan. Ze hebben onder meer afgesproken welke zaken bij het OM/de politie prioriteit krijgen voor een eventuele strafrechtelijke aanpak. “Uiteraard blijft het OM elke casus beoordelen op strafbaarheid en bewijsbaarheid en zal het voor iedere casus een afweging maken of vervolging opportuun is, maar alleen al het feit dat we de prioriteiten hiervoor hebben benoemd, is een geweldige stap voorwaarts”, meent Lex Westerman, adviseur criminaliteitsbeheersing bij het Verbond.

De vier partijen hebben voor de volgende zware fraudevormen de volgende prioriteiten benoemd:  onrechtmatig declaratiegedrag door dienstverleners bij blik- en ruitschadeherstel; onrechtmatig ontvangen van een uitkering op basis van een inkomensverzekering; georganiseerde fraude door samenhangende zorgverleners; interne fraude met zorgverzekeringen door infiltratie van criminelen.

De vier partijen hebben daarnaast afgesproken dat ook lichte zaken in aanmerking kunnen komen voor strafrechtelijke afdoening. Daarmee wordt een duidelijk signaal aan de maatschappij afgegeven dat fraude nooit wordt getolereerd. De thema’s die hiervoor in aanmerking komen, zijn: eenvoudige opzetaanrijdingen in consumentensfeer; onrechtmatig claimgedrag bij samenloop van reis- en zorgverzekeringen; makkelijk te bewijzen fraudes met zorgverzekeringen waarbij fysiotherapeuten valsheid in geschrifte plegen.

Naast het vaststellen van deze prioriteiten hebben de vier partijen het proces van aangifte doen bekeken. Ook is besloten om periodiek de inhoudelijke prioriteiten te heroverwegen.

Nieuwsbericht - 03 augustus 2012

Welke verzekeringsfraudezaken zijn zo schadelijk dat een aanvullende strafrechtelijke afhandeling gewenst is? Die vraag was bepalend voor de afspraken die het Verbond en Zorgverzekeraars Nederland onlangs hebben gemaakt met het Openbaar Ministerie en de politie. Zowel voor zware als lichte vormen van verzekeringsfraude hebben de vier partijen een aantal prioriteiten en thema’s benoemd, waarbij het OM steeds serieus zal nagaan of de inzet van strafrecht mogelijk is. Het Verbond spreekt van “een geweldige stap voorwaarts”.

Verzekeraars hebben met tal van fraudevormen te maken, van lichte zaken als onrechtmatig claimgedrag tot zware, georganiseerde fraude, bijvoorbeeld door infiltratie van criminelen. Om al die fraudezaken effectief aan te pakken, kan – naast de civielrechtelijke afhandeling – soms ook een strafrechtelijke afhandeling wenselijk zijn. Verbond, ZN, OM en politie zijn daarom om tafel gaan zitten om te kijken waar dit proces scherper kan. Ze hebben onder meer afgesproken welke zaken bij het OM/de politie prioriteit krijgen voor een eventuele strafrechtelijke aanpak. “Uiteraard blijft het OM elke casus beoordelen op strafbaarheid en bewijsbaarheid en zal het voor iedere casus een afweging maken of vervolging opportuun is, maar alleen al het feit dat we de prioriteiten hiervoor hebben benoemd, is een geweldige stap voorwaarts”, meent Lex Westerman, adviseur criminaliteitsbeheersing bij het Verbond.

De vier partijen hebben voor de volgende zware fraudevormen de volgende prioriteiten benoemd:

  • onrechtmatig declaratiegedrag door dienstverleners bij blik- en ruitschadeherstel;

  • onrechtmatig ontvangen van een uitkering op basis van een inkomensverzekering;

  • georganiseerde fraude door samenhangende zorgverleners;

  • interne fraude met zorgverzekeringen door infiltratie van criminelen.


De vier partijen hebben daarnaast afgesproken dat ook lichte zaken in aanmerking kunnen komen voor strafrechtelijke afdoening. Daarmee wordt een duidelijk signaal aan de maatschappij afgegeven dat fraude nooit wordt getolereerd. De thema’s die hiervoor in aanmerking komen, zijn:

  • eenvoudige opzetaanrijdingen in consumentensfeer;

  • onrechtmatig claimgedrag bij samenloop van reis- en zorgverzekeringen;

  • makkelijk te bewijzen fraudes met zorgverzekeringen waarbij fysiotherapeuten valsheid in geschrifte plegen.


Naast het vaststellen van deze prioriteiten hebben de vier partijen het proces van aangifte doen bekeken. Ook is besloten om periodiek de inhoudelijke prioriteiten te heroverwegen.

Nieuwsbericht - 03 augustus 2012

Bron: verbondvanverzekeraars