Record aantal miljoenenbranden in 2013

2013 staat voor een record aantal miljoenenbranden in Nederland. Deze branden hebben samen gezorgd voor een verzekerde schadelast van zo’n 636,5 miljoen euro. Er hebben zich 148 grote branden voorgedaan, met elk een schade van meer dan één miljoen euro. Dit is het hoogste aantal miljoenenbranden in een jaar sinds de start van de registratie ervan in 1998.

Dit blijkt uit de meest recente registratie van het NIVRE, in samenwerking met de aangesloten expertisebureaus en verzekeraars. De grootste brand dit jaar vond plaats in een kunststofbedrijf in Zevenaar. De schade liep daarbij op tot 65 miljoen euro. Op de tweede plaats staat een brand in een afvalverwerkingsbedrijf in Alkmaar met een schade van 57 miljoen euro. Daarna volgden een bedrijfsbrand in Oldenzaal (schade: 50 miljoen euro), een brand bij een printplatenfabriek in Kassel (schade: 40 miljoen) en een brand bij een stomerij in Gramsbergen (schade: 35 miljoen euro).

Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden
Het Verbond meldde eind vorig jaar dat één op de tien bedrijfsbranden door brandgevaarlijke werkzaamheden ontstaat. Brandveilig ondernemen blijkt belangrijker dan ooit, gezien de hoeveelheid schades dit jaar. In november introduceerde het Verbond, in samenwerking met Brandweer Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland, de Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden op de website www.checklistbrand.nl. Werkzaamheden die door het personeel of externe partijen worden gedaan, zijn vaak brandgevaarlijker dan ondernemers beseffen. De checklist bestaat uit een aantal vragen, met als uitkomst een brandveiligheidadvies op maat.

Ook ontwikkelden de partijen een verbeterd Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden. Ondernemers kunnen dit (digitale) formulier gebruiken om aan te geven welke brandrisico’s er aan bepaalde werkzaamheden verbonden zijn. Zowel met de checklist als het formulier willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan het verminderen van risico’s en de kans op schade.

Terugdringen elektrabranden
Een ander initiatief om bedrijfsbranden te voorkomen is de ontwikkeling van het Inspectieprotocol ‘VIER’. Dit protocol is ontwikkeld door de vereniging iKeur, een platform van onafhankelijke inspecteurs dat de veiligheid van elektrotechnische bedrijfsvoering wil optimaliseren. Het protocol richt zich op de controle van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische apparaten. Afgelopen november hebben het Verbond en iKeur een Safety Deal gesloten. Daarbij hebben ze afgesproken dat ze inspectieprotocol VIER verder uitrollen en opleidingseisen en -trajecten ontwikkelen. Doel is het terugdringen van het aantal elektrabranden.