Schade door zonnepaneeldeeltjesLTO Noord heeft samen met vier gemeentes en de voorzitter van de Veiligheidsregio Friesland een brief geschreven naar Staatssecretaris Yeçilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat. In de brief wordt opgeroepen tot een protocol over omgevingsschade door zonnepanelen en een waarborgfonds om gedupeerde grondeigenaren schadeloos te stellen.
De meest recente aanleiding voor de brief was de brand aan een loods in Friesland met zonnepanelen op het dak. Na de brand werden op omliggende landbouwgronden tot ruim 10 kilometer afstand van de schuur resten van zonnepanelen gevonden. De grondeigenaren kunnen grond pas gebruiken als alle resten zijn opgeruimd. De kosten daarvan worden niet gedekt door de verzekering.

Verduurzaming vraagt om andere verzekeringsoplossingen


In een uitzending van Een Vandaag legt het Verbond uit dat een verzekering op dit moment alleen dekking biedt voor het opruimen van tijdens de brand vrijgekomen materiaal in de nabije omgeving. “Dit is ook voor verzekeraars een nieuwe situatie,” stelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond in de uitzending. “De verduurzaming brengt nieuwe producten en technieken met zich mee die vragen om andere verzekeringsoplossingen. Verzekeraars kijken nu hoe deze schade verzekerd kan worden, maar tegelijkertijd is het risico nog onvoldoende duidelijk,” aldus Weurding. Op dit moment doen diverse organisaties zoals het Instituut Fysieke Veiligheid, het RIVM, TKI Urban Energy en TNO onderzoek naar onder andere de brandveiligheid en verzekerbaarheid van zonnepanelen op daken. Onderdeel hiervan is een brandtestprogramma. Daarnaast onderzoekt het Verbond of Stichting Salvage (eerste hulp na brand namens verzekeraars) een eerste coördinerende rol kan spelen bij het opruimen van dergelijke schade door zonnepanelen.

Preventie en kwaliteitseisen


Het Verbond heeft samen met Holland Solar en Techniek Nederland een preventiebrochure opgesteld. Ook is er in samenwerking met Scios een nieuwe inspectiemethodiek ontwikkeld, de Scios Scope 12. Door deze inspectiemethodiek kunnen verzekeraars de kwaliteit van de installatie van zonnepanelen beter beoordelen. Dit draagt bij aan de verzekerbaarheid. Branchevereniging HollandSolar heeft samen met Techniek Nederland een handboek met kwaliteitseisen uitgebracht. De leden van HollandSolar werken conform dit handboek. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan een gedragscode zon op dak en een erkenningsregeling voor installateurs.

LTO roept ondernemers die voornemens zijn zonnepanelen te plaatsen op om vooraf met de verzekeraar contact op te nemen om te achterhalen wat de voorwaarden zijn voor plaatsing.

Bron: Verbond van verzekeraars