Schadejaar 2012 noopt tot preventie

Afgelopen jaar gaat de geschiedenisboeken in als een rampjaar voor Amerika. Uit cijfers van herverzekeraar Munich Re blijkt dat negentig procent van de wereldwijd verzekerde schade het gevolg is van extreme weersomstandigheden in de VS. Orkaan Sandy zorgde met vijftig miljard euro en 210 doden voor de grootste schade van 2012.

Negentig procent van de verzekerde schade is ongeveer gelijk aan zo’n tweederde van de totale schade. En hoewel die totale schade (122 miljard euro) in verhouding erg meevalt na het recordjaar 2011 (bijna 300 miljard euro), pleit Munich Re voor meer preventie-inspanningen. In een persbericht waarin de herverzekeraar begin deze maand de jaarcijfers presenteerde, zegt bestuurslid Torsten Jeworrek dat “het zeker mogelijk is om stedelijke gebieden als New York beter te beschermen tegen de gevolgen van stormvloeden”. Volgens hem zou dat niet alleen een economisch zinvolle actie zijn, maar kan het ook leiden tot lagere verzekeringspremies.

Stormvloed
Prof. dr. Peter Hoppe, die zich bij Munich Re bezighoudt met onderzoek naar geo-risico’s, vult daarbij aan “dat Sandy New York weliswaar met volle kracht heeft getroffen door een zeer uitzonderlijke omstandigheid”, maar hij benadrukt ook dat we dergelijke gebeurtenissen in de toekomst vaker kunnen verwachten. Het risico van stormvloed zal door de stijging van de zeespiegel alleen maar verder toenemen, verwacht hij.

Extreme droogte
Hoppe maakt zich overigens niet alleen zorgen over de risico’s op stormvloed, maar ook over de extreme droogte die de VS in 2012 heeft geteisterd. Sinds 1895 is het nog nooit zo warm geweest in de midwest- en de omliggende staten, waar het merendeel van Amerika’s belangrijkste gewassen (maïs en soja) wordt geteeld. Gevolg van deze zomerlange droogte: oogstverliezen ter waarde van vijftien miljard euro, de grootste in de agrarische verzekeringen historie van de VS. Ten slotte zorgden tornado’s in 2012 met name in de staat Tennessee voor veel schade. Begin maart richtte een tornado voor bijna vier miljard dollar schade aan en vielen er 41 levens te betreuren.

De vijf duurste natuurrampen van 2012:
Orkaan Sandy – 38 miljard euro
Extreme droogte in de Amerikaanse Midwest – 15 miljard euro
Aardbevingen in de Italiaanse regio Emilia Romagna – 12 miljard euro
Overstromingen China – 6 miljard euro
Tornado’s in Tennessee – 3,8 miljard euro