Schadevrije leasejaren blijven niet meetellen

De uniforme wijze waarop autoverzekeraars vanaf 2014 het aantal zuivere schadevrije jaren gaan registreren, geldt niet voor leaserijders. De schaderegistratie door leasemaatschappijen wijkt te zeer af van die van verzekeraars om ze goed op elkaar te kunnen laten aansluiten. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. Leaserijders die overstappen op een priv├ę-auto moeten dus ook in de toekomst op zoek naar een verzekeraar die bereid is om hun schadevrije leasejaren mee te tellen bij het bepalen van de premie. Registratie ervan in Roy Data blijft niet mogelijk. Daardoor moeten consumenten bij iedere volgende overstap van verzekeraar steeds opnieuw zelf hun aantal schadevrije leasejaren kunnen blijven aantonen. In een uitzending van Kassa zei Verbondsvoorzitter Weurding te verwachten dat er medio dit jaar een besluit komt over een nieuw uniform systeem, zodat verzekerden per 01-01-2014 jaarlijks een opgave van hun aantal schadevrije jaren krijgen op hun polis of nota.