smartphonegebruik in het verkeerVoor het tweede achtereenvolgende jaar is het aantal ongevallen in het verkeer fors gestegen. Noteerden verzekeraars in 2015 zo’n 565.000 particuliere schadeclaims na aanrijdingen, vorig jaar steeg dat met liefst 10% naar circa 625.000 claims. Het verbond van Verzekeraars roept de politiek op echt werk te maken van verkeersveiligheid.
€ 14 mrd schade per jaar


Naast veel persoonlijk leed zorgen verkeersongevallen voor een oplopende schadepost van intussen € 14 mrd  per jaar, kijkend naar (blijvend) letsel, materiële schade en kosten door vertraging. In 2016 vielen 629 doden in het verkeer, een toename voor het tweede jaar op rij. In 2015 waren dat er 621.

Opbloeiende economie


De oplopende ongevalscijfers hebben meerdere oorzaken. Door de opbloeiende economie maken we meer kilometers op de weg en dat leidt tot meer aanrijdingen. Verzekeraars pleiten voor aanpassing van de ‘hot spots’ in de infrastructuur, zeker de 30km-zones, want doordat het steeds drukker wordt op de deels gedateerde infrastructuur gaat het ook vaker mis.

Smartphonegebruik in verkeer


Een belangrijk thema blijft smartphonegebruik in het verkeer van zowel autobestuurders als fietsers. Het Verbond benadrukt het belang om afleiding in het verkeer aan te pakken – evenals ander asociaal verkeersgedrag.

Meeste aanrijdingen in Zuid-Nederland


Wel laat de Risicomonitor Verkeer  opnieuw grote regionale verschillen zien. Verzekeraars krijgen uit de zuidelijke provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg de meeste particuliere verkeersclaims per 1.000 huishoudens. In Groningen en Drenthe zijn de minste aanrijdingen per 1.000 huishoudens.

Meer aanrijdingen met dieren


Voor het eerst is in de monitor een inventarisatie gemaakt van het aantal aanrijdingen met dieren, dat een stijgende lijn vertoont. Vorig jaar botsten zo’n 7800 autobestuurders tegen een hert, zwijn of ander (wild) dier. Opgeteld over de afgelopen vier jaar vinden de meeste ongevallen met dieren plaats in de provincie Gelderland (ruim 4.000), gevolgd door Brabant en Overijssel met iets meer dan 3.000 aanrijdingen. In de provincie Flevoland (bijna 900) komen ongevallen met wild beduidend minder vaak voor.

Het tij keren


Door het oplopend aantal ongevallen staat Nederland dan ook niet langer in de top drie van meest verkeersveilige landen in Europa. Verzekeraars willen het tij keren met het dit voorjaar gelanceerde Verkeersveiligheidsmanifest, dat in het regeerakkoord is opgenomen. De branche roept – gezien de alarmerende cijfers in de nieuwste Risicomonitor Verkeer – de politiek op tot spoed om het manifest ook daadwerkelijk in verkeersveiligheidsbeleid om te zetten. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond: “Nu is het zaak om van papier praktijk te maken om het tij te keren.”

Bron: amweb