Sparen voor de tandarts

Nieuwe concurrent voor tandartsverzekeringen Met de introductie van ixorg is er een nieuw product bijgekomen om de kosten van de tandarts te bekostigen. Met dit nieuwe initiatief van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) en Infomedics (debiteurenbeheerder in de zorgsector) wil Ixorg de concurrentie aangaan met de zorgverzekeraars die de tandartsverzekering meestal als aanvullende verzekering aanbieden.

Bij Ixorg wordt er maandelijks € 4,85 gerekend voor de dienstverlening. Daarbij is een calamiteitenverzekering met dekking tot € 10.000 voor gebitsschade door ongevallen inbegrepen.

Daar bovenop kan de patient maandelijks een eigen gekozen bedrag sparen voor de kosten van tandartsbehandelingen. Wel moet dit bedrag minimaal € 2 per maand bedragen. Dit bedrag wordt dan opzij gezet als een persoonlijk budget. Eventeel kan met de tandarts overlegd worden wat een passend maandbedrag zou kunnen zijn om in lijn met de te verwachtte tandartskosten een persoonlijk budget op te bouwen.

Ixorg is dus niet te vergelijken met een tandartsverzekering. Want de consument betaalt de tandartskosten uit het opgebouwde persoonlijke budget. Is het persoonlijke budget onvoldoende om de tandartskosten te voldoen, dan zal de consument zelf het tekort alsnog moeten voldoen.

Ixorg lijkt dus meer op een spaarrekening speciaal voor de tandartskosten. De NMT heeft voor Ixorg een vergunning bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM) aangevraagd. Maar daarmee is er nog geen garantie zoals het depositogarantiestelsel van toepassing op Ixorg. Daarnaast vergoedt Ixorg geen rente over het gespaarde persoonlijke budget.