UWV gaat uit van verkeerde gegevens voor ziektewetpremies

Rotterdam, 20 december 2013 –  Op basis van eigen onderzoek concludeert onafhankelijk verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon dat de gegevens van het UWV, waar de Belastingdienst de premies op baseert, een foutmarge bevatten van gemiddeld 35%. Er zijn zelfs uitschieters bekend van 75% foutieve gegevens. De kosten voor onterecht betaalde premielasten kunnen oplopen tot 500.000 euro per medewerker.

De Belastingdienst stuurt vanaf deze week iedere werkgever die publiek verzekerd is voor de uitkering van zieke (ex-)medewerkers een brief waarin het de premies voor komend jaar bekendmaakt. Het betreft hier de zogenoemde WGA-vast, ZW-flex en WGA-flex premies. De premies baseert de Belastingdienst op lijsten van het UWV van (ex-)werknemers met een tijdelijk dienstverband die in 2012 een uitkering kregen voor de Ziektewet, WGA-flex of WGA-vast.

Dubbel in rekening gebracht Bij het opstellen van deze lijsten maakt het UWV nogal eens fouten, blijkt uit het onderzoek van Aon. Bijvoorbeeld omdat de data waarop medewerkers in of uit dienst treden niet goed zijn geregistreerd. Of doordat een medewerker voordat hij ziek werd nog bij een andere werkgever heeft gewerkt. Vaak wordt de premie dan aan de verkeerde werkgever toegerekend of zelfs twee keer door het UWV in rekening gebracht. Verder gaat het UWV vaak uit van verkeerde gegevens als er sprake is geweest van een fusie of overname en bij medewerkers die zijn ontslagen.

Werkgevers kunnen tot zes weken na dagtekening van de brief bezwaar aantekenen tegen de premiebeschikking. Doen ze dat niet op tijd, dan lopen ze het risico jarenlang ten onrechte teveel premie te betalen. Per individuele medewerker kan dat uiteindelijk oplopen tot 500.000 euro.

Eigenrisicodragen voor meer grip Werkgevers kunnen er ook voor kiezen zogeheten eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en de WGA. Ze betalen dan geen premie meer aan het UWV, maar dragen zelf het risico voor arbeidsongeschiktheid van hun ex-werknemers. Ook zijn ze dan verantwoordelijk voor een uitkering en reïntegratie van zieke werknemers.

Uit het onderzoek van Aon blijkt dat voor 95% van alle bedrijven met een loonsom van meer dan drie miljoen euro, eigenrisicodragerschap voordeliger is. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte en de verwachte uitkeringslasten, loopt dit voordeel op van 10.000 euro tot enkele tonnen.

“Toen het UWV de Ziektewet-lijsten met zieke ex-werknemers in het voorjaar aan werkgevers stuurde, hebben wij er al voor gewaarschuwd dat deze veel fouten kunnen bevatten,” zegt Daniël Rijnbeek, Managing Consultant bij Aon’s afdeling Corporate Wellness. “Het UWV gaf toen aan zich niet te herkennen in onze cijfers. Ons onderzoek toont nu echter aan dat de gegevens een gemiddelde foutmarge bevatten van 35%, met uitschieters naar 75%. We willen werkgevers erop wijzen dat extra controles op de gegevens geen overbodige luxe zijn. Een goede afweging tussen het publieke of private stelsel kan de BV Nederland miljoenen besparen. Private partijen realiseren naar verwachting gemiddeld een besparing van 40% op de uitkeringsduur.”

Aon is onafhankelijk risicoadviseur en verzekeringsmakelaar en heeft er in die hoedanigheid zelf geen belang bij of werkgevers in het publieke stelsel blijven of het risico privaat willen afdekken. Link: www.aon.nl