UWV: premies WGA en ZW 2015

Steeds meer werkgevers keren voor de WGA terug naar UWV. Voor de Ziektewet kiezen juist steeds meer werkgevers voor het eigen risicodragerschap (erd) boven de publieke verzekering. Dat meldt UWV. Het marktaandeel erd’s voor de WGA-verzekering is dit jaar afgenomen met 5% tot 46% van de loonsom. UWV verwacht dat het marktaandeel van erd’s volgend jaar afneemt tot 43%. Nu zijn 78.000 werkgevers erd voor de WGA-vast (gezamenlijke loonsom €89 miljard). In 2013 waren 85.000 werkgevers erd (loonsom €97 miljard). In het marktaandeel van de ZW-flex is het aantal erd’s toegenomen tot 24% van de loonsom (2013: 6%). Voor 2015 verwacht UWV dat het marktaandeel van erd’s doorgroeit naar 34%. Vooral grote werkgevers worden erd. In 2014 zijn 5.300 werkgevers erd (loonsom €47 miljard). In 2013 waren dit er 1.500 (loonsom €12 miljard).De gemiddelde premie voor WGA-vast voor 2015 is 0,48% (2014: 0,49%). Voor werkgevers die al bij UWV verzekerd zijn, wordt de gemiddelde premie 0,51% (2014: 0,49%). De premie WGA-flex voor 2015 is 0,24% (2014: 0,17%). De gemiddelde premie ZW-flex in 2015 is 0,35% (2014: 0,31%).