Verbond blij met steun Kamer provisieverbod

Het Verbond van Verzekeraars is content dat de Tweede Kamer vandaag unaniem de plannen van minister De Jager steunt om per 1 januari 2013 het provisieverbod voor alle complexe en impactvolle producten in te voeren met inbegrip van uitvaartverzekeringen. De brancheorganisatie heeft daar sinds februari 2010 voor geijverd, in de overtuiging dat dit leidt tot zuiverder verhoudingen in de verzekeringssector, waarbij het klantbelang voorop komt te staan en de rollen van verzekeraar en tussenpersoon worden ontvlochten.
Onafhankelijke adviseurs worden vanaf 1 januari 2013 uitsluitend nog betaald door de klant. Dat is volgens het Verbond een fundamentele stelselwijziging. Met het provisieverbod komt voor complexe en impactvolle producten een eind aan een distributiesysteem dat tientallen jaren de verhoudingen in de financiële sector bepaalde. Verkeerde verkoopprikkels bij beleggingsverzekeringen in de jaren negentig waren voor het Verbond aanleiding om dit distributiesysteem op de schop te willen nemen. Die wens is door minister De Jager van Financiën en de Tweede Kamer gehonoreerd.
De verzekeringssector is tevreden dat verzekeraars die rechtstreeks zaken doen met de klant (zogeheten direct writers) geen aparte adviesfactuur hoeven te sturen, maar kunnen volstaan met het vermelden van advieskosten op de bestaande nota. Voorop staat dat het voor de klant straks glashelder is met welk type adviseur hij te maken heeft: een onafhankelijk adviseur of een adviseur in dienst van een verzekeraar. Minister en Tweede Kamer hebben dat principe onderschreven.
Volgens het Verbond staat voorop dat de sector nu duidelijkheid heeft over het vervolg. Er is veel werk te doen, verzekeraars en tussenpersonen moeten nu de mouwen opstropen om klaar te zijn voor het nieuwe stelsel in 2013.

Bron: verbondvanverzekeraars