Verhoging assurantiebelasting houdt gemoederen bezig

Het besluit van de formateurs om de assurantiebelasting volgend jaar te verhogen naar 21 procent houdt de gemoederen bezig. Vergelijkingssite Independer wijst polishouders op de mogelijkheid om hun verzekeringen voor het einde van het jaar op te zeggen en opnieuw voor een jaar af te sluiten tegen het bestaande belastingtarief van 9,7 procent. Afhankelijk van de ingangsdatum zouden zij dan niet in 2013, maar in 2014 de verhoogde assurantiebelasting gaan betalen. Met name die laatste oproep is een punt van zorg voor staatssecretaris Weekers van Financiën. Hij wil bezien hoe deze mogelijkheid kan worden tegengehouden en wil daarover in overleg met het Verbond van Verzekeraars. 

Het Verbond heeft eerder deze week gewezen op de financiële gevolgen van de assurantiebelastingverhoging voor particulieren en bedrijven. Directeur Leo De Boer zei hierover maandag: “Met de afschaffing van de forensentaks wordt de forens misschien niet langer financieel geraakt op de weg, maar dan alsnog gewoon thuis. Ik betreur het dat de formateurs de consument nu een sigaar uit eigen doos geven. Door een streep te halen door de forensentaks, treffen ze diezelfde consument alsnog door de belasting op zijn verzekeringen te verhogen.” Consumenten gaan gemiddeld 100 euro per jaar meer aan hun schadeverzekeringen betalen. Voor mkb-bedrijven kan zelfs een extra lastenverzwaring van één à tweeduizend euro gelden.
Het opzeggen en opnieuw afsluiten van schadeverzekeringen voor de ingangsdatum van de nieuwe assurantiebelasting, zoals Independer voorstelt, is volgens het Verbond in theorie mogelijk. Mensen kunnen hun schadeverzekering na een contract van een jaar elke maand opzeggen. Het Verbond is benieuwd aan welke maatregelen Weekers denkt om het opzeggen en opnieuw afsluiten van polissen voor de wetswijziging tegen te gaan. Of consumenten daar inderdaad toe overgaan, is afwachten: de meeste consumenten betalen hun premies nu vaak per maand en dus kan het een kostbare gelegenheid zijn om die nu voor één of zelfs meerdere jaren vooruit te betalen.
Na de aangekondigde belastingverhoging op verzekeringen kwam de Consumentenbond met de uitspraak dat “Nederland een zwaar oververzekerd land is” en raadde consumenten aan goed na te gaan of niet valt te besparen op overbodige verzekeringen. Het Verbond onderschrijft dat het nuttig is kritisch te kijken welke risico’s een consument zelf wil verzekeren en welke hij voor eigen rekening wil nemen. Mede daarvoor heeft het Verbond al eerder de polischeck op www.allesoververzekeren.nl in het leven geroepen. Dat Nederland “zwaar oververzekerd” zou zijn, is een waardeoordeel van de Consumentenbond. Uit cijfers van Insurance Europe en DNB blijkt dat de jaarlijkse premie voor motor-, brand-, WA- en inkomens/ongevallenverzekeringen samen in ons land neerkomt op 800 euro per inwoner. Dat bedrag is hoger dan het Europese gemiddelde van 545 euro, maar ligt op eenzelfde niveau als Engeland, Oostenrijk, België, Frankrijk en IJsland.

Nieuwsbericht - 04 oktober 2012