Verhoging assurantiebelasting verslechtert concurrentiepositie

De Tweede Kamer moet een verhoging van de assurantiebelasting heroverwegen omdat het schadelijk is voor particulieren en bedrijfsleven. Dit schrijven het Verbond van Verzekeraars, de ondernemersorganisatie VNO-NCW en enkele getroffen sectoren in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Met name gezinnen met lage inkomens en bepaalde branches ondervinden volgens de pleitbezorgers "enorme" gevolgen van de verhoging van het tarief van 9,7 naar 21% per 1 januari.

De brandbrief is ondertekend door het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW, MKB-Nederland, Transport en Logistiek Nederland, LTO Nederland, Verladersorganisatie EVO en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. "We maken ons zorgen over de effecten die dit kan hebben op de verzekerbaarheid van particulieren en bedrijven in deze economisch toch al zware tijden", aldus de organisaties. "De voorgestelde verhoging zorgt in de Nederlandse open economie voor een verslechterende concurrentiepositie voor Nederlandse ondernemingen ten opzichte van andere Europese landen."  Het Verbond van Verzekeraars is nog wel in gesprek met het ministerie van Financiën, bevestigt woordvoerder Geertje Jansen. "Maar die gesprekken gaan met name over de uitvoering van de voorgestelde verhoging en hebben vooralsnog niets opgeleverd."

Bron: AMweb