Vernieuwde Arbowet: voorkom boetes

Sinds 1 juli 2017  is de vernieuwde Arbowet van kracht. De overgangsregeling die van toepassing was is per 1 juli 2018 geëindigd. Werkgevers moeten daarom vanaf nu voldoen aan de nieuwe Arbowet om boetes te voorkomen.

Twijfelt u over of u voldoet aan de nieuwe eisen? Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u hier op een rij gezet. Ook kunt u gratis onze whitepaper ‘Omgaan met de nieuwe arbeidswet’ downloaden waar u praktische informatie vindt voor u als werkgever.

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de naleving en controle van de nieuwe Arbowet. Bij een overtreding zal vaak eerst een waarschuwing of eis tot naleving worden gegeven. Maar in sommige gevallen is het ook mogelijk dat de Inspectie direct een boete oplegt, bijvoorbeeld bij het ontbreken van een basiscontract. Voor een volledig overzicht van alle boetes verwijzen wij u door.

Bron: zorgvandezaak.nl