Verzekeraars zetten vaste boete van € 532 op fraude

Het Verbond van Verzekeraars kondigt vandaag een nieuw lik-op-stukbeleid aan dat fraude verder moet ontmoedigen. Verzekeraars gaan vanaf nu direct de schade bij de daders verhalen door middel van een vaste schadevergoeding van € 532. De aanpak kan op steun rekenen van politie en justitie. (leaflet-fraudeurs-betalen-zelf-de-schade)

Verzekeraars maken veel onderzoekskosten om fraude op te sporen. Die kosten gaan ze nu met een vaste schadevergoeding direct verhalen op de daders. Naast royement, registraties op waarschuwingslijsten en het terugvorderen van uitgekeerde bedragen, krijgen zij hierdoor een nieuw middel om verzekeringsfraude ook in de eenvoudige zaken te ontmoedigen. “Wie fraudeert, krijgt nu direct de rekening gepresenteerd. Ik hoop dat we hiermee potentiële fraudeurs afschrikken”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars.

Weerbaarder
De aanpak kan op steun rekenen van politie en justitie. “De directe aansprakelijkstelling bij vastgestelde verzekeringsfraude past in de huidige trend dat slachtoffers van criminaliteit steeds weerbaarder worden. Ik vind dat een goede ontwikkeling. Misdaad mag niet lonen en benadeelde burgers en ondernemers moeten schadeloos worden gesteld”, aldus minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie).

79 miljoen euro
Verzekeraars hebben vorig jaar 8.336 gevallen vastgesteld waarbij gesjoemeld werd met verzekeringen. Dat is ruim zeven procent meer dan in 2014. In totaal startten de verzekeraars in 2015 31.034 keer een onderzoek. Met deze opgespoorde zaken was in totaal € 79 miljoen gemoeid.

Civielrechtelijk
Verzekeraars willen met de aanpak ‘directe aansprakelijkstelling’ meer fraudezaken via civielrechtelijke weg afhandelen, waarbij geen beroep gedaan hoeft te worden op politie of justitie. Zodra een verzekeraar heeft aangetoond dat een klant gefraudeerd heeft, wordt de zaak overgedragen aan de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA). SODA verhaalt vervolgens de schade op de fraudeur. Naast de kosten voor interne werkzaamheden kan er nog andere schade zijn: geld dat de verzekeraar ten onrechte al heeft uitbetaald. De verzekeraar kan ook deze schade via SODA op de fraudeur verhalen. Dit komt dan bovenop het standaardbedrag van 532 euro.

Boetebedrag
Het Verbond is als volgt tot het bedrag van €532 gekomen. “Berekeningen laten zien hoeveel indirecte schade verzekeraars gemiddeld minimaal oplopen vanwege alle noodzakelijke interne werkzaamheden na een valse claim. In het standaardbedrag, dat op juistheid is getoetst door een registeraccountant, wordt van deze schade de helft in rekening gebracht. Daarnaast zijn de kosten inbegrepen voor het inschakelen van SODA.”