Waar rookmelders zijn … is vaak geen batterij

In 70 procent van alle Nederlandse woningen hangt een rookmelder, maar slechts in 45 procent van de gevallen doet deze het daadwerkelijk. Dat blijkt uit onderzoek van de Brandweeracademie naar de effectiviteit van rookmelders. Belangrijke aanbeveling uit het onderzoek: overweeg het verplichtstellen van rookmelders, ook voor woningen van voor 2003.

Steeds meer huizen zijn voorzien van rookmelders. Mooi, maar niet altijd effectief gebleken: er zijn voorbeelden waarbij ondanks een werkende rookmelder slachtoffers zijn gevallen. Aanleiding voor de Brandweeracademie het onderzoek te starten. Conclusie daaruit is niet alleen dat rookmelders vaak niet werken (onder meer vanwege een lege batterij), maar ook dat ze vaak niet op de juiste plek hangen. Maar in circa 35 procent van de gevallen hangen ze in de hal en de overloop waardoor ze overal goed hoorbaar zijn.

Aanvullende maatregelen
Nog beter is het volgens lector Brandpreventie René Hagen overigens, als in alle ruimten waarin mensen slapend kunnen verblijven rookmelders worden geplaatst. En dat de melders zijn gekoppeld zodat ze allemaal afgaan als één melder rook detecteert. “Verder zijn voor mensen die niet zelfstandig mobiel zijn, de rookmelders niet afdoende en zijn aanvullende maatregelen nodig.” Volgens het rapport zou brandpreventiebeleid voor deze mensen zich moeten richten op het beperken van de kans op brand. Ook kan gedacht worden aan aanvullende maatregelen zoals het doorkoppelen van de rookmelder naar een telefoon bij iemand uit de direct omgeving.

Verplicht een rookmelder
Andere interessante conclusie uit het rapport is dat het verplichtstellen van aanwezigheid van functionerende rookmelders een doeltreffende maatregel kan zijn. Aanbeveling is dan ook dit te overwegen. Ook het Verbond is daar voorstander van legt beleidsadviseur Marko van Leeuwen uit. “Verzekeraars werken op allerlei manieren aan een brandveiliger samenleving. Dat het verplichtstellen van rookmelders hieraan kan bijdragen is inmiddels gebleken in het Verenigd Koninkrijk, waar de verplichtstelling sinds 1992 geldt.” Punt hierbij is wel de handhaafbaarheid. “En uiteraard de werking: uit het onderzoek van de Brandweeracademie blijkt nu dat er wel een melder hangt, maar dat de batterijen op zijn of dat ze op de verkeerde plek hangen.” Dat is dan ook een andere conclusie aan het onderzoek: laat bij rookmeldacties de rookmelder ophangen door een voorlichtingsteam en zorg dat er herhaalde aandacht is voor blijvend onderhoud.