WGA risico van kleine werkgevers

Vanaf dit jaar is de financiering van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) ingrijpend gewijzigd. Er is een nieuwe indeling naar werkgeversgrootte gemaakt: klein, middelgroot en groot. Kleine werkgevers betalen een gedifferentieerde WGA-premie die gebaseerd is op de Ziektewet en WGA-instroom in hun sector. Grote werkgevers betalen een individuele premie die volledig wordt gebaseerd op de eigen instroom en middelgrote werkgevers betalen een mixvorm van een individuele- en een sectorale premie.  

Schade binnen sector gedragen
Dat een kleine werkgever een sectorale premie moet betalen is logisch. Het risico op instroom is bij een werkgever met weinig werknemers wellicht lager dan bij grote werkgevers. Maar als er instroom is, dan is naar verhouding de schadelast veel hoger. Nu wordt deze schade door alle kleine werkgevers binnen een sector gedragen, zodat de premie beheersbaar blijft.

Eigen risicodrager  
Een werkgever kan voor de WGA ook eigen risicodrager worden. Hij sluit voor dit risico dan een private verzekering af: de WGA eigen risicodragersverzekering. Een WGA eigen risicodrager hoeft geen WGA gedifferentieerde premie meer te betalen aan de Belastingdienst. Tot 2014 moest een werkgever goed opletten bij WGA eigen risicodragerschap, omdat de WGA verzekering via de Belastingdienst geen uitlooprisico dekt. Dat betekende dat alle WGA uitkeringen die ontstaan waren voor aanvang van WGA eigen risicodragerschap door de werkgever betaald moesten worden. Deze WGA uitkeringen waren echter niet gedekt op de WGA eigen risicodragersverzekering, die alleen de toekomstige schades dekt. Per 2014 is dit voor kleine werkgevers enorm verbeterd.   Als er een WGA uitkering is ontstaan bij een kleine werkgever dan blijft deze uitkeringslast achter in de financiering via de Belastingdienst. Deze wijziging betekent voor kleine werkgevers dat zij gemakkelijker de keuze voor WGA eigen risicodragerschap kunnen maken.

Mixvorm van premies  
Er is toch een situatie waarbij opgelet moet worden of een kleine werkgever WGA instroom heeft gehad en dat is bij bedrijfsovername. Als een kleine werkgever wordt overgenomen en de nieuwe werkgever is een grote werkgever, dan draait deze wel op voor de WGA instroom vanuit het overgenomen bedrijf. Als de nieuwe werkgever een middelgrote werkgever is, dan draait deze maar ten dele op voor de WGA schadelast, dankzij de eerder genoemde mixvorm van premies.