zakelijke verzekeringen voor de achtste keer op rij gestegen

Marsh’ Global Insurance Market Index2019 Q3: Premies voor zakelijke verzekeringen stijgen voor derde kwartaal op rij in alle werelddelen en voor de tweede keer in alle branches

De premies voor zakelijke verzekeringen zijn wereldwijd in het derde kwartaal van dit jaar voor de achtste keer op rij gestegen, maar het is het vierde kwartaal op rij dat de premies in alle werelddelen omhoog zijn gegaan en zelfs pas het tweede achtereenvolgende kwartaal dat er  in alle drie de branches- property, casualty & Finpro (Financial & Professional Liability) – sprake is van een premiestijging. Dat komt naar voren uit de Global Insurance Market Index – 2019 Q3 van assurantiemakelaar Marsh.

Wereldwijd is er sprake van een premiestijging met gemiddeld 7,8%, hoger dan de premietoename met 5,8% in het tweede kwartaal en veel hoger dan die in de zes voorgaande kwartalen: de stijging viel elk kwartaal hoger uit dan het vorige, variërend van 0,8% in Q4 2017, 1,2% in Q2 2018 tot 3,0% in het eerste kwartaal van dit jaar. Aan de reeks premiestijgingen ging een nog langere reeks van gemiddelde premiedalingen vooraf.

De meest opvallende ontwikkeling  in het tweede kwartaal was de eerste wereldwijde gemiddelde premiestijging voor casualty-verzekeringen: met 1,0% na vele jaren waarin de premies in alle kwartalen een dalende lijn vertoonden, de laatste kwartalen met .  0,7% en 1,1%. Ook in derde kwartaal stegen de casualty-premies gemiddeld licht: met 0,7%. Daar staan forse premiestijgingen tegenover bij property-verzekeringen – met 10,2%  (was resp. + 8,0%, + 4,7% en + 3,6% – en bij FinPro-verzekeringen zelfs gemiddeld met 14,2% (was resp. + 9,7%, + 5,6% en + 4,7%).

In alle regio’s stegen de premies voor zakelijke verzekeringen. De grootste toename viel voor het vierde kwartaal op rij opnieuw te noteren in de Pacific (+ 18,8%), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (+ 11,8%), de VS (+ 6,4%), Azië (+ 4,6%), Latijns-Amerika (+ 4,6%) en Continentaal Europa (+ 4,2%).

Regionale verschillen

Net als in de voorgaande kwartalen deden zich ook in het derde kwartaal van dit jaar regionaal  (grote) verschillen voor; zowel totaal als wat de afzonderlijke branches betreft. Per regio ontwikkelde het premieniveau zich in de verschillende businesslines  in het derde  kwartaal als volgt (tussen haakjes Q2 2019, Q1 2019  en  Q4 2018):

Continentaal Euroa: Totaal + 4,2% (+ 2,0%, + 2,0%, + 1.5%,0%);  property + 7,5% ( 4,1%, + 4,2%, + 3,1%),  casualty: + 1,0% (min 0,4%, min 0,9%,  min 0,3%)  en FinPro :+ 2,1% (+ 1,3%, + 1,7% en + 0,9%);

UK: Totaal +11,8% (+ 6,3%, + 3,0%, + 2,1%);  property + 6,2% (+ 3,5%, + 3,0%, min 1,1%0,  casualty + 4,2% (min 1,0%, min 2,7%, min 3,1%, min 2,1%)  en FinPro + 23,3% (+ 15,0%, + 6,7%,  6,7%);

VS: totaal + 6,4% (+ 4,8%,+1,1%%, + 0,4%); property + 12,9% (+9,9%, + 4,4%, + 3,8% ), casualty: min 0,7% (+ 0,8%, min 1,7%, min 2,1%), en Fin Pro: + 11,2% (+7,0%, + 2,8%, + 1,5%);

Latijns-Amerika: totaal + 4,6% (+0,5%%, + 1,5%, + 1,4%); property + 5,7% (+ 0,3%, +  0,1%, + 0,5%), casualty + 1,4% (+ 0,8%, + 3,6%, + 2,2%) en FinPro + 15,1% (+ 1,4%, + 2,1%, + 7,2%);

 Azië: totaal + 5,1% (+ 3,5%, + 0,4%, + 0,4%);  property + 6,5% (+ 4,9%, + 0,6%, + 0,7%), casualty +0,5% (min 0,4%, min 0,4%, min 0,5%) en FinPro + 5,3% (+ 2,7%, + 0,2%, + 0,4%).

Pacific: totaal + 18,8%( +18,3%, + 126,1%, + 16,1%); property + 17,8% (+ 17,8%, + 14,5%, + 14,5%),  casualty + 5,9% (+ 5,7%, + 5,7% en + 5,7%), Fin Pro + 27,5% (+ 27,5%, + 25,8%, + 25,8% .

 

Bron: riskenbusiness.nl