Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is vorig jaar gedaald tot 3,9%. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996, toen het CBS startte met meten. Het lage ziekteverzuim kan verband houden met de economische situatie. Vanaf 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter waardoor werkgevers volledig verantwoordelijk werden voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers.
Naarmate bedrijven meer werknemers hebben, is het ziekteverzuim hoger. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers bedroeg het verzuim 1,6% in 2013. Bij bedrijven met 10 tot 100 werknemers was het verzuim 3,4% en bij bedrijven vanaf 100 werknemers was het verzuim 4,7%. Het verzuim neemt toe met de leeftijd.