Zorgplicht werkgever / zzp'ers

Werkgevers die zelfstandige arbeidskrachten inhuren voor klussen in hun bedrijf, zijn verantwoordelijk voor hun veiligheid. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. Hiermee wordt de positie van honderdduizenden zelfstandigen versterkt.   De Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, oordeelde vorige week dat een bedrijf verantwoordelijk kan zijn voor de invaliditeit van een zzp'er (zelfstandige zonder personeel) die was ingehuurd voor een reparatieklus. In 2005 werd na een bedrijfsongeval het rechterbeen van de man boven de knie geamputeerd.

De man had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en stelde het bedrijf aansprakelijk. Dat wees de claim af omdat hij niet bij het bedrijf in dienst was. Na zeven jaar procederen, waarbij ook lagere rechtbanken zijn claim afwezen, geeft de Hoge Raad hem gelijk. Een lagere rechter moet nu vaststellen of het bedrijf heeft voldaan aan de zorgplicht.

Advocaat Stefan Sagel van De Brauw Blackstone Westbroek, die de zaak van de reparateur behartigde, spreekt van een doorbraak.  'Werkgevers hebben een zorgplicht om te waken over de veiligheid van hun werknemers. Door de uitspraak van de Hoge Raad geldt die nu ook voor zelfstandigen die worden ingehuurd.'

Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, onderschrijft het baanbrekende karakter van de uitspraak. 'Dit heeft grote gevolgen voor vele duizenden zelfstandigen.'

Nederland telt bijna 800 duizend zzp'ers. De uitspraak van de Hoge Raad heeft gevolgen voor bijvoorbeeld bouwvakkers die op een bouwplaats werken, mensen die als zelfstandige in de zorg werken of een secretaresse die als zelfstandige door een bedrijf wordt ingehuurd. Het moet wel om werk gaan dat normaliter binnen het bedrijf wordt gedaan.

De zelfstandigen profiteren volgens Sagel door de uitspraak ook van de gunstige bewijsregels die bij arbeidsongevallen gelden voor werknemers. Als een werknemer kan aantonen dat hem tijdens het werk een ongeluk is overkomen, moet de werkgever aantonen dat hij niet is tekortgeschoten in zijn zorgplicht.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt de uitspraak van de Hoge Raad principieel onjuist. 'Een zzp'er is een ondernemer', zegt de woordvoerder, 'terwijl de zorgplicht geldt voor werknemers in loondienst.'